Rejestracja

Poczta

Logowanie



Witamy w serwisie Okręgu Mazowieckiego PZW - Sukces młodzieży na Spławikowych Mistrzostwach Polski - VIII Okręgowa Olimpiada Młodzieży - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Spinningowe Mistrzostwa OMPZW - 2014
Zobacz pełną listę kół wędkarskich »
Zobacz szczegółowy kalendarz »
2014-06-11 19:21:28
Zmarł Mirosław Cichy

Będziemy o Tobie pamiętać Mirku.
2014-04-28 14:19:45
Inwestycje z funduszy pomocowych UE

Gratulacje, najważniejsze aby tego nie przegapić i skorzystać z funduszy...
2014-04-14 15:48:15
Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Kolego , proponuje najlepiej pobrać z naszej strony : podaje…
2014-06-18 06:20:56
KOMUNIKAT O ZAWODACH

2014-06-12 18:41:48
KOMUNIKAT O ZAWODACH

2014-05-14 18:37:15
Nasze okazy)

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami wpisz poniżej swój adres e-mail


 Zaznacz aby się wypisać

Czy jesteś za wprowadzeniem górnych wymiarów ochronnych ryb?
Tak
Nie mam zdania
Nie
Mteusz Żukowski  (Koło PZW Nr 12 Konstancin Jeziorna )
Rafał Kielak  (Koło PZW nr 22 Zegrze Południowe)
Marcin Kraw  (Koło PZW nr 6 Warszawa Wola)
Michał Biedka  (Koło PZW nr 22 Zegrze Południowe)
Marek Grabowski  (Koło PZW nr 26 Józefów)
 
 

 
 
 
 
 
          
 

Składki

Składki związkowe

uprawniające do wędkowania na wodach Okręgu Mazowieckiego w 2008 r.

| archiwum katalogu

Uchwała o sładkach na rok 2008: PDF


 

I. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW (jako uprawnionego do rybactwa) na podstawie art. 7 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. "o rybactwie śródlądowym" (Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750; z późniejszymi zmianami) wędkującego obowiązuje karta wędkarska*) oraz zezwolenie na połów w postaci składek za wędkowanie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Spis treści:

 1. składki całoroczne
 2. składki okresowe
 3. obowiązki i ograniczenia ogólne
 4. ogranicznia szczególne i lokalne
 5. uprawnienia dla członków innych Okręgów

 

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA SKŁADKA OKRĘGOWA WODY NIZINNE SKŁADKA OKRĘGOWA WODY GÓRSKIE
Składka daje członkostwo w PZW Składka uprawnia do połowu na wodach nizinnych Składka uzupełniająca uprawnia do połowu na wodach górskich

Tab. 1. Całoroczne składki za wędkowanie na rok 2008.

- dla członka zwyczajnego 57 zł 94 zł 20 zł
- dla:
 1. Młodzieży szkolnej, studentów i żołnierzy służby zasadniczej w wieku do 26 lat.
 2. Kobiet, które do dnia wniesienia składki ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy do dnia wniesienia składki ukończyli 65 lat.
 3. Odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW.
28 zł 47 zł 20 zł
- dla osób, które do dnia wniesienia składki ukończyły 75 lat, 28 zł 24 zł 20 zł
- dla osób odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami. 14 zł 24 zł 20 zł
- dla członków uczestników tj. młodzieży do lat 16 14 zł 10 zł 20 zł
- dla członków honorowych bezpłatna bezpłatna bezpłatna

Dla niezrzeszonych i obcokrajowców składka roczna: nie dotyczy 250 zł 50 zł

składka dodatkowa TROLLING trolling nie dotyczy 200 zł nie dotyczy

Dodatkowe opłaty dla nowowstępujących:

 1. opłata egzaminacyjna. Osoba starająca się o kartę wędkarską, egzaminowana w Kole PZW z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wnosi opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty - 25 zł. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 i obcokrajowcy.
 2. wydanie karty wędkarskiej (patrz katalog: KARTA WĘDKARSKA): wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają i pobierają starostwa powiatowe
 3. legitymacja członkowska - 5 zł (dla członka uczestnika - bezpłatna)
 4. zdjęcie do legitymacji członkowskiej
 5. wpisowe - 25 zł (dla członka uczestnika - 12 zł.), potwierdzone znaczkiem wklejanym w legitymację członkowską PZW

 

Składki całoroczne (okręgowa i uzupełniająca) należy wnosić tylko i wyłącznie w przeznaczonych do tego punktach dystrybucji:

 1. Sekretariat Dzielnicowych Kół Warszawskich - Warszawa, ul. Twarda 42
 2. Koła terenowe naszego Okręgu (zasadniczo zlokalizowane i działające tak jak komisje egzaminujące na kartę wędkarską - kliknij tutaj)
 3. Ośrodek Rybacki w Wierzbicy (tel. 022 782 74 85, 022 782 62 12)
 4. Sklep rybny w Janowie k/Szczytna (czynny również w soboty i niedziele).
 5. Sklep wędkarski Pana Śmigowskiego w Szczytnie (tel. 089 624 53 67)
 6. Stacja benzynowa Jedwabno (tel. 089 621 30 73)
 7. - a potwierdzeniem ich wniesienia jest, wklejany do legitymacji członkowskiej PZW, stosowny znaczek.

 

[ spis treści ]

______________________________________

Tab. 2. Okresowe składki za wędkowanie na w rok 2008.

  Wody nizinne i górskie TROLLING trolling
dodatkowa, okresowa
1 - dniowa 3 - dniowa 7 - dniowa 14 - dniowa do 14 dni
zrzeszeni*) 10 zł 25 zł 40 zł 60 zł 50 zł
niezrzeszeni i obcokrajowcy 25 zł 60 zł 100 zł 150 zł 100 zł

*) Składki okresowe dla zrzeszonych przysługują tylko tym osobom, które posiadają przy sobie legitymację członkowską PZW ze znaczkiem: składka członkowska 2008 r.

Składki okresowe można wnosić w wyżej podanych punktach dystrybucji składek całorocznych, jak również przekazem bankowym na konto OM PZW: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

  Blankiet przekazu musi zawierać następującą treść:
  · wpis - "składka za wędkowanie na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW"
  · imię i nazwisko wpłacającego
  · numer karty wędkarskiej (lub seria i numer paszportu) wnoszącego opłatę
  · datę rozpoczęcia i zakończenia połowu na wodach OM PZW (w układzie: dzień.miesiąc.rok np. od 02.11.2008 do 04.11.2008),
  · kwotę składki w złotych (np. 60 zł).

 

Składka okresowa ważna jest od godziny 00:00 pierwszego dnia do 24:00 ostatniego dnia.

[ spis treści ]

______________________________________

II. Obowiązki i ograniczenia ogólne - na wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje:

 1. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z marca 2003 rok (wprowadzony na mocy uchwały nr 37 Zarządu Głównego PZW z dnia 29 marca 2003 r.).
 2. Rejestracja połowów wędkarskich
 3. Całkowity zakaz połowu kuszą

[ spis treści ]

______________________________________

III. Ograniczenia szczególne i lokalne:

 1. Obręby ochronne

  Wykaz ustawowych obrębów ochronnych na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW

  Lp. Zbiornik / Rzeka Obręb Okres trwania Granice obrębu
  1. Narew Zapora Dębe cały rok Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębe do betonowego kolektora (budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600 biegu rzeki (miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki.
  2. Zbiornik Zegrzyński Zegrze od 1 XI do 31 III Obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

  [ więcej patrz - tutaj].

 2. Wymiar ochronny dla okonia: 18 cm
 3. Ograniczenie w TROLLINGU. Połów metodą trollingową dozwolony jest tylko i wyłącznie w czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego (tj. od mostu w Wierzbicy do zapory w Dębe bez prawa wpływania w Bug, Rządzę i Kanał Żerański) oraz na nurcie rzeki Wisła w odcinku od ujścia rz. Pilica (powyżej m. Góra Kalwaria) do ujścia
  rz. Mołtawa (poniżej m. Wyszogród). Na pozostałych wodach Okręgu Mazowieckiego PZW, trolling jest ZABRONIONY.
 4. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od Jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo).
 5. Na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.
 6. W łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową a w okresie zimowym także mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania się stosowania metod spinningowych, błystek podlodowych itp.
 7. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje zakaz wędkowania na błystkę podlodową: w rzece Wiśle od Mostu Siekierkowskiego do Mostu w Nowym Dworze Mazowieckim (na trasie E-7) i w rzece Narew w obszarze łowiska Stocznia Kazuń oraz ujecia wody dla przedsiębiorstwa Reckitt-Benckiser
 8. Wędkowanie "na żywca" (z zastosowaniem żywej ryby jako przynęty) dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi
 9. Akweny o powierzchni do 40 hektarów mogą być objęte czasowym zakazem wędkowania. Zakaz wprowadza Zarząd Koła na czas do 72 godzin od chwili zarybienia (3 doby, nie dłużej jednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej.
 10. Wędkowania na jez. Góra i jez. Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych w stanicy wędkarskiej.

[ spis treści ]

______________________________________

IV. Uprawnienia dla członków innych Okręgów PZW.

Warunki dostępności łowisk Okręgu Mazowieckiego PZW na podstawie porozumień międzyokręgowych.

Członkowie Okręgów w porozumieniu:Łowienie na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW
OkręgTyp składki okręgowejDopłataDostępne łowiskaDostępne metody połowu wg Reg. APR PZW
- Białostockiwody nizinne35 złnizinneB)wszystkie, poza trollingiem A)
wody górskiegórskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Ciechanowskiwody nizinne---nizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Lubelskimwody nizinne---nizinnewszystkie, poza trollingiem A)
wody górskiegórskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Łódzkiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
-Płocko- Włocławskiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Radomskiwody nizinne spławik---nizinnespławik, z łodzi dopłata 20 zł
wody nizinne spinning15 złnizinneD)wszystkie, poza trollingiem A), z łodzi dopłata 20 zł
wody górskie---górskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Siedleckiwody nizinne spławik35 złnizinneC)spławik
wody nizinne spinningnizinneC)wszystkie, poza trollingiem A)
- Sieradzkiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Skierniewickiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)

Indeksy:

A) trolling dostępny tylko na wybranych wodach i po wniesieniu składki uzupełniającej wg. struktury składek OM PZW na rok 2008 r. - jak wyżej.

B) na podstawie składek: członkowskiej i okręgowej wody nizinne wniesionych w Okręgu Białostockim PZW, wolno łowić w wodach obwodu rybackiego rz. Nurzec nr 1, bez wnoszenia dopłaty w wys. 35 zł

C) na podstawie składek: członkowskiej i okręgowej wody nizinne spławik lub wody nizinne spinning, wniesionych
w Okręgu Siedleckim PZW, wolno łowić metodą spławikową lub spinningową (odpowiednio do wniesionej składki)
w wodach obwodu rybackiego rz. Bug nr 5, bez wnoszenia dopłaty w wys. 35 zł

D) osoba posiadająca składkę okręgową wody górskie jest zwolniona z wnoszenia dopłaty w wys. 15 zł

Członkowie pozostałych (nie wymienionych w powyższej tabeli) Okręgów łowią na podstawie składki okresowej (patrz: Tab.2).

Serwis ogląda: 4 osób - Zalogowanych: 0 osób - Odwiedzin: 4889459

Copyright © PZW - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez zgody
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego jest zabronione.

wykonanie: programming@op.pl