Rejestracja

Poczta

LogowanieWitamy w serwisie Okręgu Mazowieckiego PZW - Sukces młodzieży na Spławikowych Mistrzostwach Polski - VIII Okręgowa Olimpiada Młodzieży - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Spinningowe Mistrzostwa OMPZW - 2014
Zobacz pełną listę kół wędkarskich »
Zobacz szczegółowy kalendarz »
2014-06-11 19:21:28
Zmarł Mirosław Cichy

Będziemy o Tobie pamiętać Mirku.
2014-04-28 14:19:45
Inwestycje z funduszy pomocowych UE

Gratulacje, najważniejsze aby tego nie przegapić i skorzystać z funduszy...
2014-04-14 15:48:15
Nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Kolego , proponuje najlepiej pobrać z naszej strony : podaje…
2014-06-18 06:20:56
KOMUNIKAT O ZAWODACH

2014-06-12 18:41:48
KOMUNIKAT O ZAWODACH

2014-05-14 18:37:15
Nasze okazy)

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z najnowszymi informacjami wpisz poniżej swój adres e-mail


 Zaznacz aby się wypisać

Czy sezon 2013 był dla Ciebie udany pod względem wędkarskim?
Tak
Nie
Był raczej przeciętny
Rafał Kielak  (Koło PZW nr 22 Zegrze Południowe)
Marcin Kraw  (Koło PZW nr 6 Warszawa Wola)
Michał Biedka  (Koło PZW nr 22 Zegrze Południowe)
Marek Grabowski  (Koło PZW nr 26 Józefów)
Robert Rogulski  (kolo PZW nr 30 Bialobrzegi )
 
 

 
 
 
 
 
          
 

Składki

Składki związkowe

uprawniające do wędkowania na wodach Okręgu Mazowieckiego w 2008 r.

| archiwum katalogu

Uchwała o sładkach na rok 2008: PDF


 

I. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW (jako uprawnionego do rybactwa) na podstawie art. 7 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. "o rybactwie śródlądowym" (Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750; z późniejszymi zmianami) wędkującego obowiązuje karta wędkarska*) oraz zezwolenie na połów w postaci składek za wędkowanie zgodnie z poniższą specyfikacją.

Spis treści:

 1. składki całoroczne
 2. składki okresowe
 3. obowiązki i ograniczenia ogólne
 4. ogranicznia szczególne i lokalne
 5. uprawnienia dla członków innych Okręgów

 

PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA SKŁADKA OKRĘGOWA WODY NIZINNE SKŁADKA OKRĘGOWA WODY GÓRSKIE
Składka daje członkostwo w PZW Składka uprawnia do połowu na wodach nizinnych Składka uzupełniająca uprawnia do połowu na wodach górskich

Tab. 1. Całoroczne składki za wędkowanie na rok 2008.

- dla członka zwyczajnego 57 zł 94 zł 20 zł
- dla:
 1. Młodzieży szkolnej, studentów i żołnierzy służby zasadniczej w wieku do 26 lat.
 2. Kobiet, które do dnia wniesienia składki ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy do dnia wniesienia składki ukończyli 65 lat.
 3. Odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW.
28 zł 47 zł 20 zł
- dla osób, które do dnia wniesienia składki ukończyły 75 lat, 28 zł 24 zł 20 zł
- dla osób odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami. 14 zł 24 zł 20 zł
- dla członków uczestników tj. młodzieży do lat 16 14 zł 10 zł 20 zł
- dla członków honorowych bezpłatna bezpłatna bezpłatna

Dla niezrzeszonych i obcokrajowców składka roczna: nie dotyczy 250 zł 50 zł

składka dodatkowa TROLLING trolling nie dotyczy 200 zł nie dotyczy

Dodatkowe opłaty dla nowowstępujących:

 1. opłata egzaminacyjna. Osoba starająca się o kartę wędkarską, egzaminowana w Kole PZW z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, wnosi opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty - 25 zł. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 i obcokrajowcy.
 2. wydanie karty wędkarskiej (patrz katalog: KARTA WĘDKARSKA): wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają i pobierają starostwa powiatowe
 3. legitymacja członkowska - 5 zł (dla członka uczestnika - bezpłatna)
 4. zdjęcie do legitymacji członkowskiej
 5. wpisowe - 25 zł (dla członka uczestnika - 12 zł.), potwierdzone znaczkiem wklejanym w legitymację członkowską PZW

 

Składki całoroczne (okręgowa i uzupełniająca) należy wnosić tylko i wyłącznie w przeznaczonych do tego punktach dystrybucji:

 1. Sekretariat Dzielnicowych Kół Warszawskich - Warszawa, ul. Twarda 42
 2. Koła terenowe naszego Okręgu (zasadniczo zlokalizowane i działające tak jak komisje egzaminujące na kartę wędkarską - kliknij tutaj)
 3. Ośrodek Rybacki w Wierzbicy (tel. 022 782 74 85, 022 782 62 12)
 4. Sklep rybny w Janowie k/Szczytna (czynny również w soboty i niedziele).
 5. Sklep wędkarski Pana Śmigowskiego w Szczytnie (tel. 089 624 53 67)
 6. Stacja benzynowa Jedwabno (tel. 089 621 30 73)
 7. - a potwierdzeniem ich wniesienia jest, wklejany do legitymacji członkowskiej PZW, stosowny znaczek.

 

[ spis treści ]

______________________________________

Tab. 2. Okresowe składki za wędkowanie na w rok 2008.

  Wody nizinne i górskie TROLLING trolling
dodatkowa, okresowa
1 - dniowa 3 - dniowa 7 - dniowa 14 - dniowa do 14 dni
zrzeszeni*) 10 zł 25 zł 40 zł 60 zł 50 zł
niezrzeszeni i obcokrajowcy 25 zł 60 zł 100 zł 150 zł 100 zł

*) Składki okresowe dla zrzeszonych przysługują tylko tym osobom, które posiadają przy sobie legitymację członkowską PZW ze znaczkiem: składka członkowska 2008 r.

Składki okresowe można wnosić w wyżej podanych punktach dystrybucji składek całorocznych, jak również przekazem bankowym na konto OM PZW: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

  Blankiet przekazu musi zawierać następującą treść:
  · wpis - "składka za wędkowanie na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW"
  · imię i nazwisko wpłacającego
  · numer karty wędkarskiej (lub seria i numer paszportu) wnoszącego opłatę
  · datę rozpoczęcia i zakończenia połowu na wodach OM PZW (w układzie: dzień.miesiąc.rok np. od 02.11.2008 do 04.11.2008),
  · kwotę składki w złotych (np. 60 zł).

 

Składka okresowa ważna jest od godziny 00:00 pierwszego dnia do 24:00 ostatniego dnia.

[ spis treści ]

______________________________________

II. Obowiązki i ograniczenia ogólne - na wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje:

 1. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z marca 2003 rok (wprowadzony na mocy uchwały nr 37 Zarządu Głównego PZW z dnia 29 marca 2003 r.).
 2. Rejestracja połowów wędkarskich
 3. Całkowity zakaz połowu kuszą

[ spis treści ]

______________________________________

III. Ograniczenia szczególne i lokalne:

 1. Obręby ochronne

  Wykaz ustawowych obrębów ochronnych na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW

  Lp. Zbiornik / Rzeka Obręb Okres trwania Granice obrębu
  1. Narew Zapora Dębe cały rok Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębe do betonowego kolektora (budowla zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600 biegu rzeki (miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki.
  2. Zbiornik Zegrzyński Zegrze od 1 XI do 31 III Obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

  [ więcej patrz - tutaj].

 2. Wymiar ochronny dla okonia: 18 cm
 3. Ograniczenie w TROLLINGU. Połów metodą trollingową dozwolony jest tylko i wyłącznie w czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego (tj. od mostu w Wierzbicy do zapory w Dębe bez prawa wpływania w Bug, Rządzę i Kanał Żerański) oraz na nurcie rzeki Wisła w odcinku od ujścia rz. Pilica (powyżej m. Góra Kalwaria) do ujścia
  rz. Mołtawa (poniżej m. Wyszogród). Na pozostałych wodach Okręgu Mazowieckiego PZW, trolling jest ZABRONIONY.
 4. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od Jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo).
 5. Na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb.
 6. W łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową a w okresie zimowym także mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania się stosowania metod spinningowych, błystek podlodowych itp.
 7. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje zakaz wędkowania na błystkę podlodową: w rzece Wiśle od Mostu Siekierkowskiego do Mostu w Nowym Dworze Mazowieckim (na trasie E-7) i w rzece Narew w obszarze łowiska Stocznia Kazuń oraz ujecia wody dla przedsiębiorstwa Reckitt-Benckiser
 8. Wędkowanie "na żywca" (z zastosowaniem żywej ryby jako przynęty) dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi
 9. Akweny o powierzchni do 40 hektarów mogą być objęte czasowym zakazem wędkowania. Zakaz wprowadza Zarząd Koła na czas do 72 godzin od chwili zarybienia (3 doby, nie dłużej jednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej.
 10. Wędkowania na jez. Góra i jez. Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych w stanicy wędkarskiej.

[ spis treści ]

______________________________________

IV. Uprawnienia dla członków innych Okręgów PZW.

Warunki dostępności łowisk Okręgu Mazowieckiego PZW na podstawie porozumień międzyokręgowych.

Członkowie Okręgów w porozumieniu:Łowienie na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW
OkręgTyp składki okręgowejDopłataDostępne łowiskaDostępne metody połowu wg Reg. APR PZW
- Białostockiwody nizinne35 złnizinneB)wszystkie, poza trollingiem A)
wody górskiegórskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Ciechanowskiwody nizinne---nizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Lubelskimwody nizinne---nizinnewszystkie, poza trollingiem A)
wody górskiegórskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Łódzkiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
-Płocko- Włocławskiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Radomskiwody nizinne spławik---nizinnespławik, z łodzi dopłata 20 zł
wody nizinne spinning15 złnizinneD)wszystkie, poza trollingiem A), z łodzi dopłata 20 zł
wody górskie---górskieprzynęty sztuczne i pochodzenia roślinnego
- Siedleckiwody nizinne spławik35 złnizinneC)spławik
wody nizinne spinningnizinneC)wszystkie, poza trollingiem A)
- Sieradzkiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)
- Skierniewickiwody nizinne35 złnizinnewszystkie, poza trollingiem A)

Indeksy:

A) trolling dostępny tylko na wybranych wodach i po wniesieniu składki uzupełniającej wg. struktury składek OM PZW na rok 2008 r. - jak wyżej.

B) na podstawie składek: członkowskiej i okręgowej wody nizinne wniesionych w Okręgu Białostockim PZW, wolno łowić w wodach obwodu rybackiego rz. Nurzec nr 1, bez wnoszenia dopłaty w wys. 35 zł

C) na podstawie składek: członkowskiej i okręgowej wody nizinne spławik lub wody nizinne spinning, wniesionych
w Okręgu Siedleckim PZW, wolno łowić metodą spławikową lub spinningową (odpowiednio do wniesionej składki)
w wodach obwodu rybackiego rz. Bug nr 5, bez wnoszenia dopłaty w wys. 35 zł

D) osoba posiadająca składkę okręgową wody górskie jest zwolniona z wnoszenia dopłaty w wys. 15 zł

Członkowie pozostałych (nie wymienionych w powyższej tabeli) Okręgów łowią na podstawie składki okresowej (patrz: Tab.2).

Serwis ogląda: 41 osób - Zalogowanych: 0 osób - Odwiedzin: 4856630

Copyright © PZW - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez zgody
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego jest zabronione.

wykonanie: programming@op.pl