Z posiedzeń zarządu

 Archiwum katalogu

czerwiec 2018 r

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

Na czerwcowym posiedzeniu Zarząd Okręgu podjął następujące uchwały, które dot.:

luty 2018

W Domu Wędkarza w Warszawie 19 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

listopad 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 20 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

wrzesień 2017

W Domu Wędkarza w Warszawie 25 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes Zbigniew Bedyński.

maj 2017 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie, 15 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Było to ostanie spotkanie władz Okręgu wybranych na kadencję 2013-2016. Prezes Zarządu Okręgu, Zbigniew Bedyński, serdecznie podziękował wszystkim za wytężoną pracę społeczną oraz osobisty wkład w realizację programu Okręgu w mijającej kadencji i wręczył wędkarskie upominki.

luty 2017 r.

20 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Po przyjęciu uchwały o odwołaniu kol. Pawła Antoniego Dębkowskiego, na skutek złożonej rezygnacji, z funkcji członka zarządu, prezes Z. Bedyński podziękował w imieniu Zarządu kol. Dębkowskiemu za dotychczasową pracę społeczna w kadencji 2013-16 i wręczył pamiątkowy album.

gudzień 2016 r.

W Domu Wędkarza w Warszawie, 19 grudnia 2016 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, któremu przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński.

październik 2016 r.

Okręgu Mazowieckiego PZW. W czasie posiedzenia prezes Zbigniew Bedyński uhonorował nagrodami rzeczowymi kol. Michała Sapigórskiego oraz kol. Patryka Sapigórskiego - reprezentantów Okręgu w wędkarstwie rzutowym, za wyniki osiągnięte w 2016

czerwiec 2016 r

20 czerwca 2016 r. w Nowogrodzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie władz i organów Okręgu Mazowieckiego PZW

 luty 2016 r

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego br. w Warszawie, podjął uchwały dot.: zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2015 r. oraz budżetu na 2016 r.; przyjęcia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2016…

listopad 2015 r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada 2015 r. w Warszawie, zatwierdził następujące uchwały

październik 2015 r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się w „Domu Wędkarza" 5 października 2015 roku, zatwierdził uchwały Prezydium ZO

czerwiec 2015 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 29 czerwca 2015 roku podjął uchwały, które dotyczyły:

luty 2015 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego na posiedzeniu 16 lutego 2015 r. podjął uchwały: w sprawie zatwierdzenia bilansu Okręgu za rok 2014 oraz budżetu na rok 2015 r