Zarząd 2022 - 2025

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

  1.

Józef Lupa

Prezes

  2.

Piotr Kołodziejek

wiceprezes ds. organizacyjnych

  3.

 Roman Pierzchanowski

wiceprezes ds. promocji

  4.

Dariusz Ferens

wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód

  5.

Dariusz Molendowski

wiceprezes                         

ds. inwestycyjno-schroniskowych

  6.

 Daniel Sobczak

wiceprezes ds.sportu i młodzieży

  7.

 Bogdan Penconek

sekretarz

  8.

Radosław Czajkowski

skarbnik

  9.

Edward Dygudaj

członek zarządu

10.

Grzegorz Gomułka

członek zarządu

11.

Michał Kołodziejski

członek zarządu

12.

Marek Krawiecki

członek zarządu

13.

 Paweł Ładniak

członek zarządu

14.

Janusz Panak

członek zarządu

15.

 Jarosław Pisarczyk

członek zarządu

16.

 Piotr Rybicki

członek zarządu

17.

 Maciej Sławiński

członek zarządu

18. 

 Grzegorz Zając

członek zarządu

19.

 Paweł Zakrzewski

członek zarządu