Serdecznie witamy na naszej stronie !
www.pzwokregmazowsze.icenter.pl alias: www.ompzw.icenter.pl
To jest oficjalna strona Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
 

 
Google

  Powrót:   strona GŁÓWNA > FAQ - często zadawane pytania

 

Sprawdź- może tu jest odpowiedź na Twoje pytanie ?

F   A   Q

frequently asked questions / często zadawane pytania

SPIS PYTAŃ:

pytania zgrupowano w tematy


karta i legitymacja PZW

1. Czy skoro miałem kiedyś legitymację PZW i kartę wędkarską to muszę jeszcze raz zdawać egzamin na kartę ?
2. Czy egzamin na kartę wędkarską jest płatny ? Jaką ma formę i jak długo trwa ?

składki i opłaty

1. Mam tylko kartę wędkarską - czy mogę łowić na Jeziorze Zegrzyńskim ?
2. Jaka jest wysokość składek jeziorowych w bieżącym roku ?
3. Jestem członkiem Okręgu Katowickiego PZW - ile zapłacę za uprawnienia do wędkowania na jeziorze Sasek Wielki ?
4. Co z dopłatą krajową ?
5. Chciałbym wnieść opłatę za jeden dzień połowu. Jak to zrobić ?
6. Czy kartę wędkarską i legitymację członkowską koniecznie muszę mieć w kieszeni podczas wędkowania ?

łowiska

1. Jakie porozumienia międzyokręgowe podpisano w bieżącym roku ?
2. Czy mogę łowić na wodach Okręgu Płockiego ?
3. Czy jest mapka Okręgu Mazowieckiego PZW ?

metody połowu

1. Czy wolno łowić "na żywca" ?
2. Czy wolno używać podrywki ?

rejestracja połowów

1. Po co jest ta rejestracja połowu ?
2. Czy rejestry są prowadzone też w innych Okręgach i czy są obowiązkowe ?

sport wędkarski

1. Jak poznać wyniki zawodów wędkarskich i aktualną klasyfikację dyscyplin ?

* * *

[ spis pytań ]

Czy skoro miałem kiedyś legitymację PZW i kartę wędkarską to muszę jeszcze raz zdawać egzamin na kartę ?

Chciałbym się zapytać jakie byłyby problemy, gdym chciałbym wrócić do Związku. Kiedyś miałem kartę - jeszcze w szkole - kilkanaście lat temu i należałem do PZW w Radomiu. Dzisiaj mieszkam i jestem zameldowany w Warszawie. Gdzie mam się zgłosić i czy muszę zdawać egzamin czy może wystarczy tylko wpisowe.

Odpowiedź:

Karta wędkarska jest dokumentem wydawanym jednorazowo i ma ważność bezterminową. W ramach reformy administracyjnej kraju (1996- 1999) zmieniono zasady wyrabiania karty wędkarskiej. Kompetencje uprawnionego do wydawania kart przejął Urząd Wojewódzki, a później Starostwo Powiatowe. Polski Związek Wędkarski zachował prawo egzaminowania na kartę.

Jeśli okaże się, że ma Pan kartę wydaną przez PZW w okresie przed wejściem w życie Ustawy "o rybactwie śródlądowym" z 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. Nr 21 poz. 91) jest to ostatnia kartka ówczesnej legitymacji członka PZW - to niestety musi Pan teraz zdawać egzamin i przejść całą procedurę.

Jeżeli miał Pan kartę wędkarską wydaną po tym okresie (w latach 1985 - 1996) i otrzymał Pan osobny dokument ,,karta wędkarska'' (biały kolor, tylko cztery strony - na drugiej stronie zdjęcie), do którego nie wklejało się żadnych znaczków, to może Pan się taką kartą nadal posługiwać (1).

Aby wyrobić od podstaw kartę wędkarską w chwili obecnej, trzeba zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną działającą w granicach administracyjnych powiatu właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Wykaz Komisji Egzaminacyjnych jest dostępny na naszej stronie www, w katalogu: KARTA WĘDKARSKA).

Fakt, że był Pan członkiem PZW będzie Panu sprzyjał i Komisja Egzaminacyjna Koła - jak sądzę - weźmie to pod uwagę. Egzamin nie jest nadto stresujący - to raczej rozmowa kwalifikacyjna. Komisja wyda Panu zaświadczenie, które pozwoli na uzyskanie nowej karty wędkarskiej. Tyle o karcie wędkarskiej.

Co do wpisowego - obowiązuje ono każdego nowowstępującego do Związku. Rownież muszą taką opłatę wnieść osoby, które do Związku wróciły po rocznej (lub wieloletniej) przerwie.

telefon informacyjny: 620-50-83 w 107


1 - z ostatnich opinii prawników urzędów administracji lokalnej wynika, że karty te ostatecznie nie zostały unieważnione i o ile nie uległy zniszczeniu, zużyciu a zachowały walory dokumentu (czytelność pieczęci, podpisów i zdjęć) to według aktualnie obowiązujących przepisów mogą być używane.


[ spis pytań ]

Czy egzamin na kartę wędkarską jest płatny ? Jaką ma formę i jak długo trwa ?

Czy za egzamin na kartę wędkarską trzeba płacić i ile ? Czy egzamin jest tylko w formie pisemnej i czy trwa jeden dzień ?

Odpowiedź:

Egzamin kosztuje 25 zł (dla młodzieży do 16 lat jest bezpłatny). Szczegóły zawarte są na naszej stronie internetowej. Jest to raczej rozmowa kwalifikacyjna (chociaż może to być test pisemny - komisja egzaminacyjna dysponuje dowolnością w tym zakresie). Jeśli wcześniej przeczyta się ze zrozumieniem Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW nie będzie kłopotu z zaliczeniem.


[ spis pytań ]

Mam tylko kartę wędkarską - czy mogę łowić na Jeziorze Zegrzyńskim ?

Mam kartę wędkarską a nie jestem zainteresowany wstąpieniem do PZW. Czy muszę mieć legitymację, składki itp. żeby łowić na Jeziorze Zegrzyńskim ?

Odpowiedź:

Cytuję przepis prawa państwowego: Art. 7. 2. Amatorski potów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Śródlądowym - J. t: Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750; z późniejszymi zmianami - [sprawdź])

Uprawnionym do rybactwa na obwodzie rybackim rzeki Narew 7 - Jezioro Zegrzyńskie jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego i obowiązuje tutaj jego zezwolenie. Członek Okręgu Mazowieckiego PZW (osoba posiadająca składkę członkowską na dany rok) wnosząc składkę okręgową nabywa zezwolenie do wędkowania na wodach użytkowanych rybacko przez Okręg Mazowiecki PZW (w tym i na Jeziorze Zegrzyńskim). Dla członków innych Okręgów posiadających macierzystą składkę członkowską i okręgową - jeśli nie obejmują ich porozumienia (niektóre wymagają dopłaty) z Okręgiem Mazowieckim - pozostaje wykupienie składki okręgowej w naszym Okręgu. Osoba niezrzeszona może nabyć zezwolenie wnosząc w naszym Okręgu składkę roczną na dany rok kalendarzowy. To pozwoli na zgodne z prawem wędkowanie na naszych wodach. Można też wnosić składki okresowe - patrz katalog SKŁADKI.

Reasumując: wędkowanie bez zezwolenia (ważnej składki) jest równoznaczne z połowem bez dokumentu uprawniającego do takiego połowu i stanowi wykroczenie z ww. ustawy. Właściwe służby mogą wówczas nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem). W razie odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do właściwego miejscowo Sądu Grodzkiego. Sąd może doliczyć do ww. kwoty koszty postępowania sądowego.


[ spis pytań ]

Jaka jest wysokość składek jeziorowych w tym roku ?

Proszę o podanie wysokości składek na jeziora w roku bieżącym.

Odpowiedź:

W katalogu SKŁADKI zawarte są wszelkie sprawy dotyczące wymaganych składek wędkarskich.


[ spis pytań ]

Jestem członkiem Okręgu Katowickiego - ile zapłacę za uprawnienia do wędkowania na jeziorze Sasek Wielki ?

Jestem członkiem Okręgu Katowickiego PZW a chciałbym wędkować w sierpniu na jeziorze Sasek Wielki ?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje znajdzie Pan na naszej stronie w katalogu SKŁADKI


spis pytań

Co z dopłatą krajową ?

Chciałem nabyć dopłatę krajową na rok 2008 - proszę o informację na ten temat.

Odpowiedź:

Od roku 2006 nie ma już dopłaty krajowej. Obowiązują lokalne składki okręgowe i porozumienia międzyokręgowe.


[ spis pytań ]

Chciałbym wnieść opłatę za jeden dzień połowu. Jak to zrobić ?

Chciałbym dokonać płaty za łowienie (na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW). Z podanych na stronie (w składkach) wysokości opłat wynika, że za jeden dzień - w moim przypadku - płaciłbym 25 zł/dzień. Czy tych wpłat mogę dokonać tylko w wymienionych kasach czy mogę wpłacić na konto bankowe? Proszę o ewentualne podanie konta, na które należy wpłacić tę kwotę. Czy moja żona może w ramach tej opłaty łowić ze mną czy muszę wnieść dodatkową opłatę (kolejne 25 zł/dzień).

Odpowiedź:

Opłaty można wnosić przekazem lub przelewem na konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 wpisując na blankiecie - przykładowo: Jan Kowalski, karta wędkarska Nr 01-1298, opłata za wędkowanie na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w dniu 28 lipca 2005 r. Karta Wędkarska i właściwie wypełniony dowód wniesienia opłaty zgodnej z taryfikatorem umieszczonym w katalogu SKŁADKI, wystarczą aby - przy zachowaniu przepisów regulaminu - zgodnie z prawem wędkować na ogólnodostępnych wodach naszego Okręgu.

Co do uprawnień dla żony - sprawa jest trochę skomplikowana. Gdyby Pan był członkiem PZW (dowolnego Koła w dowolnym Okręgu ) miałby Pan możliwość skorzystania z zapisów paragraf 1 pkt 6 dot. uprawnień członka PZW (i jego małżonka/i ). Z treści listu wynika, że jest Pan osobą niezrzeszoną. W tej sytuacji żona nie będzie miała możliwości skorzystania z Pana uprawnień.


[ spis pytań ]

Nie zawsze mam w kieszeni dokumenty wędkarskie ?

Nie zawsze mam w kieszeni dokumenty wędkarskie - czasem trzymam je na brzegu - w samochodzie, namiocie albo domku letniskowym do którego w każdej chwili mogę podejść i przynieś wszystkie dokumenty. Słyszałem o przypadkach nakładania przez policję i Państwową Straż Rybacką mandatów za brak dokumentów przy sobie. Czy to prawda ?

Odpowiedź:

Tak jest rzeczywiście. Przepisy prawne mówią, że "... amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu ...". Określenie "posiadająca" traktowane jest dosłownie - tzn. jeśli ktoś nie ma takiego dokumentu1 na stanowisku - wręcz w zasięgu ręki - to funkcjonariusz uznaje, że jest to połów bez posiadania uprawnień. Coraz częściej spotykam się z takimi sytuacjami. Często łowiący ma dokumenty na brzegu w samochodzie w odległości 20-30 metrów. Nie pomagają tłumaczenia i chęć doniesienia dokumentów w ciągu kilkudziesięciu sekund. Funkcjonariusze najczęściej wypisują mandat2 200 zł. Reasumując - koniecznie jest posiadanie na stanowisku połowowym wszystkich niezbędnych dokumentów, które dają uprawnienia do wędkowania na danym łowisku.


1 - ma wodach PZW - obowiązują dwa dokumenty: karta wędkarska i legitymacja członkowska PZW z aktualnymi składkami albo inna forma opłaty wg danych zawartych w katalogu składki .

2 - w przypadku każdego mandatu karnego istnieje prawna możliwość złożenia do sądu (właściwego miejscowo) wniosku o uchylenie mandatu. Wniosek taki składa się w ciągu 7 dni od zdarzenia, jeżeli mandat nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Można też zwrócić się niezwłocznie do bezpośrednich przełożonych funkcjonariusza wypisującego mandat z prośbą o anulowanie kary. Mandatu nie można anulować za pośrednictwem innych instytucji (np. PZW). Można odmówić przyjęcia mandatu a wtedy zdarzenie zakończy się skierowaniem sprawy do sądu. Rozstrzygnięcia sądowe mogą doliczyć koszty postępowania sądowego.


[ spis pytań ]

Jakie porozumienia międzyokręgowe podpisano w tym roku ?

Proszę o informacje o Okręgach PZW, z którymi Okręg Mazowiecki (2) podpisał porozumienie o honorowaniu opłat w roku bieżącym.

Odpowiedź:

W chwili obecnej porozumienia zawierane są na nieco innych zasadach niż w latach ubiegłych. Szczegóły - patrz katalog ŁOWISKA - gdzie podany został się wykaz łowisk własnych i udostępnionych w ramach porozumień o raz katalogSKŁADKI - gdzie podana jest struktra składek podstwowych i uzupełniających.


[ spis pytań ]

Czy mogę łowić na wodach Okręgu Płocko-Włocławskiego?

Czy będąc członkiem Okręgu Mazowieckiego PZW i wykupując dopłatę krajową mogę łowić ryby również w Okręgu Płocko-Włocławskim ?

Odpowiedź:

Okręg Mazowiecki nie podpisał porozumienia międzyokręgowego z Okręgiem Płocko-Włocławskim. Nie ma już dopłaty krajowej. Pozostaje wykupienie składki okręgowej w Okręgu Płocko-Włocławskim.


[ spis pytań ]

Czy jest mapka Okręgu Mazowieckiego ?

Czy jest dostępna gdzieś w internecie aktualna mapka Okręgu Mazowieckiego?

Odpowiedź:

Generalnie Okręg Mazowiecki działa w granicach dawnych województw: warszawskiego, łomżyńskiego i ostrołęckiego a także na wodach Zakładu Rybackiego Janowo k/Szczytna (zasady wędkowania i inne informacje - kliknij tutaj). .


[ spis pytań ]

Po co te rejestry połowowe ?

Umieściliście na swojej stronie rejestry połowowe. Czemu mają one służyć?

Odpowiedź:

Rejestracja połowu pozwala na poznanie struktury połowu (gatunki, roczniki, liczebności i masy), średniej rocznej wielkości połowu wędkarskiego (masa złowionych ryb z podziałem na gatunki), sezonowości połowów wędkarskich (okresy intensywnego łowienia) i wyboru metod połowu (spinning, spławik, mucha i lód). Ta ocena połowów wędkarskich wpisuje się w szereg innych działań poznawczych (badania instytucji naukowych), które mają za zadanie przybliżenie odpowiedzi na to najistotniejsze dla nas pytanie: w jakich kierunkach modyfikować strukturę zarybień ? Od tej kwestii zależą pozostałe zabiegi gospodarcze: ochrona stad i populacji w okresie tarłowym i zimowiskowym, odłowy korygujące, inwentaryzacje itp.
Zdajemy sobie sprawę z niezadowolenia części naszych wędkarzy - jednak naszym obowiązkiem jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do uzyskania pełnego obrazu przedmiotu naszej pracy w zagospodarowaniu i ochronie wód.


[ spis pytań ]

Czy rejestry połowowe są realizowane w innych Okręgach i czy są obowiązkowe ?

Zbieracie informacje o połowach ale czy takie działania są też prowadzone w innych Okręgach? Czy Statut PZW obliguje członków PZW do wypełniania takich rejestrów (lub ankiet)?

Odpowiedź:

W statucie naszej organizacji jest 29 zadań jakimi winien zająć się Okręg. Ma on - między innymi - obowiązek realizacji postanowień Zjazdu Krajowego PZW. Ostatni Zjazd Krajowy zobligował Okręgi do wprowadzenia rejestrów połowowych i ankietyzacji połowów wędkarskich. Są to więc inicjatywy o charakterze ogólnozwiązkowym.

Warunki opartu rybackiego i umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej obligują Okręg do podania wielkości rocznego, całkowitego połowu wędkarskiego. Rejestracja (lub ankietyzacja) jest bardzo ważnym elementem zbierania danych na ten temat.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW próbuje w najmniej kłopotliwy dla wędkarza sposób, wywiązać się z obowiązków, które na nim spoczywają. Proszę nie zrażać się na widok podobnych inicjatyw. Dzisiaj mogą one zaskakiwać, ale jutro nie będą budzić takich emocji - staną się standardem. W kilku Okręgach większość wędkarzy (nawet 70%) rokrocznie składa rejestry połowowe. W kilku Okręgach brak wpisu do rejestru podczas wędkowania jest karany. Prosimy o pobranie i wypełnianie zamieszczanych na naszej stronie formularzy.


[ spis pytań ]

Czy wolno łowić "na żywca" ?

Dowiedziałem się niedawno, że w tym roku wolno łowić "na żywca". Czy to prawda ?

Odpowiedź:

Jest to metoda dopuszczona do stosowania na łowiskach PZW. Komisja Regulaminowa Zarządu Głównego PZW dokonała zmian w Regulaminie APR PZW (w następstwie zmian rozporządzenia ministra) i zaktualizowany regulamin pozwala na stosowanie ryb żywych jako przynęty - przy zachowaniu okresów i wymiarów ochronnych a także przepisów dot. całkowitej ochrony niektórych gatunków.


[ spis pytań ]

Czy wolno używać podrywki ?

Chciałbym się dowiedzieć czy można łowić "żywce" podrywką ?

Odpowiedź:

Podrywka jest w świetle prawa (ustawa "o rybactwie śródlądowym" i rozporządzenie do tej ustawy) narzędziem rybackim. Osoba uprawiająca amatorski połów ryb nie ma prawa używania podrywki. Ryby z przeznaczeniem na przynętę można pozyskiwać łowiąc je lekką wędką.


[ spis pytań ]

Jak poznać wyniki zawodów wędkarskich i aktualną klasyfikację dyscyplin ?

Gdzie mogę znaleźć wyniki zawodów i klasyfikacje dyscyplin ?

Odpowiedź:

Komunikaty i wyniki zawodów realizowanych w ramach programu ''Plan Imprez Sportowych Okręgu Mazowieckiego PZW'' , są i będą podawane w możliwie najszybszym terminie na naszej stronie. Klasyfikacje dyscyplin również są aktualizowane po każdych zawodach (z nieznacznym opóźnieniem niezbędnym na wykonie odpowiednich zestawień). Na podstronie poświęconej sportowi wędkarskiemu można znaleźć te dokumenty. W sprawie wyników zwodów ogólnopolskich proszę kontaktować się z Zarządem Głównym PZW.

^ do góry