Instruktorzy Wędkarstwa Rzutowego

Grupa działaczy Okręgu Mazowieckiego wzięła udział w kursie na stopień instruktora wędkarstwa rzutowego, który odbył się w dniach 16 – 17.03.2018 r. w Błoniu koło Warszawy. Na wniosek przewodniczącego Komisji Młodzieżowej Okręgu szkolenie przeprowadził utytułowany zawodnik Piotr Sapigórski – sędzia rzutowy klasy międzynarodowej.  

Instruktorzy wędkarscy pełnią istotną służbę na rzecz rozwoju naszej Organizacji. To za ich pośrednictwem możemy realizować nasze cele poprzez tworzenie od podstaw pracy z dziećmi i młodzieżą, organizowanie zawodów, szkółek wędkarskich czy udział w olimpiadach wędkarskich. Ciągły dostęp do wiedzy i osiągnięć naszych instruktorów oraz doskonalenie naszej wiedzy i umiejętności powinno owocować dopływem młodych wędkarzy do struktur naszego Związku.