Kłusownicy na Kanale Żerańskim

W niedzielę 14 czerwca 2020 r. na Kanale Żerańskim, w okolicach mostu kolejowego na warszawskim Żeraniu, patrol etatowej straży rybackiej Okręgu (działający we współpracy z Państwową Strażą Rybacką) zatrzymał dwóch obywateli Ukrainy. Osoby te dokonywały połowu ryb za pomocą sieci stawnych typu wonton (2 szt.), nie posiadając ku temu uprawnień. Popełnili przestępstwo z art. 27c ust. 1. Ustawy o rybactwie, które podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dalsze czynności w sprawie prowadzi właściwy miejscowo komisariat policji.