Ochrona wód

W sierpniu szczególnym priorytetem w ochronie wód objęte były wszelkie zgłoszenia o zanieczyszczeniach wód i śnięciach ryb.

Pion ochrony wód biura Okręgu monitorował ujście Kolektora Bielańskiego. Po wezbraniach, jakie miały miejsce 13 sierpnia, istniało zagrożenie wystąpieniem śnięć ryb na odcinku od burzowca do Łomianek. Po kilku dniach obserwacji nie stwierdzono zagrożeń dla ichtiofauny.

Pracownicy biura razem ze Społeczną Strażą Rybacką w Płocku prowadzili działania na Wiśle – po zgłoszeniu wystąpienia pojedynczych śnięć w rejonie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z PKN Orlen. Pomimo znacznego spienienia tych wód, nie stwierdzono większych śnięć ryb.

Na zbiorniku „Wykrot” miała miejsce umiarkowana w skutkach, lokalna przyducha. Strażnicy SSR z Kół PZW w Myszyńcu i Ostrołęce (Koło „Narew” i Koło „Kiełbik”) wyjęli z wody kilkadziesiąt kilogramów ryb. Pracownik biura OM PZW w Ostrołęce informował o dobrej współpracy z Burmistrzem MiG Myszyniec oraz PGW WP Zarządem Zlewni w Ostrołęce.

Od jednego z Członków Zarządu Okręgu wpłynęła prośba o  przyjrzenie się pracom w korycie rzeki Jeziorki w pobliżu zbiornika Osieczek. Pion ochrony wód dokonał rozpoznania terenowego i pomimo niskich stanów wód, nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia dla ichtiofauny.

W ramach działań w tej części Okręgu, przeprowadzono rutynową lustrację wód drobnych w rejonie na zachód od Warszawy.  Nie stwierdzono zagrożeń biologicznych na tych akwenach.

Ponadto na podstawie zgłoszeń od PGW WP, podejmowano i zabezpieczano do utylizacji niewielkie, lokalnie ujawniane,  ilości ryb śniętych.

Działania te nie przeszkadzały w prowadzeniu zwykłych kontroli uprawnień do połowów ryb oraz prowadzenia akcji skierowanych przeciwko kłusownictwu.