Podziękowanie dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego - Zbigniewa Bedyńskiego