Przed zebraniami sprawozdawczymi w kołach

W listopadzie i na początku grudnia 2019 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zorganizował cykl spotkań z prezesami, skarbnikami oraz przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych kół. Spotkania odbyły się w Domu Wędkarza w Warszawie przy ul. Twardej 42 w dniach: 4; 13 i 25 listopada oraz 9 grudnia 2019 r.

Tematyka posiedzeń obejmowała sprawy organizacyjne, m.in. zasady gospodarki finansowej i założenia do preliminarza budżetowego kół na 2020 r. Omawiano zmiany w przepisach dotyczących księgowości oraz podjętą w październiku uchwałę w spawie wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2020 r. Poruszano także kwestie gospodarki magazynowej znaków, zezwoleń i rejestrów połowu ryb, warunków  rozprowadzania składek przez sklepy wędkarskie oraz składek okresowych, które można wnieść za pomocą platformy cyfrowej. W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgu i pracownicy Biura ZO.