Spotkanie Wiceprezesów ds. Sportu, Kapitanów Sportowych kół

W dniach 14 – 16.01.2022 r., po rocznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 Okręgowe Kapitanat Sportowy zorganizował i przeprowadził szkolenie dla wiceprezesów ds. sportu i kapitanów sportowych kół oraz sędziów wędkarskich. W celu umożliwienia jak największej liczbie chętnych, możliwości udziału w naradzie i szkoleniu, spotkania zorganizowano w czterech miejscach przez trzy kolejne dni. 14 stycznia w Przasnyszu przy ul. Klonowej 2, 15 stycznia o godzinie 9.00 w Łodzi przy ul. Tuwima 34, a o godzinie 14.00 w Płocku przy ul. Krzywoustego 2 oraz 16 stycznia o godzinie 10.00 w Serocku przy ul. Retmańskiej 75. Szkolenie prowadzili Wiceprezes OM ds. sportu i młodzieży kol. Wojciech SZUBIERAJSKI i Przewodniczący Kolegium Sędziów kol. Waldemar GRZELAK. Sumarycznie w szkoleniu wzięło udział 49 wiceprezesów ds. sportu i kapitanów sportowych kół oraz 149 sędziów, a w tym 19 sędziów klasy krajowej, 75 sędziów klasy okręgowej i 55 sędziów klasy podstawowej. Przeprowadzone szkolenie dotyczyło głównie spraw organizacji i prowadzenia imprez sportowych oraz sporządzania dokumentacji sprawozdawczej z tych imprez. Dodatkowo przeprowadzono szkolenie z obsługi systemu zgłaszania zawodników do zawodów okręgowych i zgłaszania zawodów kół oraz przekazano informację nt. prowadzenia korespondencji służbowej e-mail. W trakcie dyskusji wnioskowano  głównie o podjęcie działań związanych z polepszeniem warunków na łowiskach okręgu, zmianą zasad odbywania praktyk sędziowskich i tematyką na przyszłoroczne szkolenia.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również egzamin teoretyczny dla kandydatów na sędziów dyscyplin wędkarskich klasy okręgowej i podstawowej. Egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 34 kandydatów, w tym 5 na klasę okręgową i 29 na klasę podstawową.