Spotkanie z opiekunami szkółek wędkarskich, oraz kurs na Instruktorów Szkolenia Młodzieży

W dniu 04 marca 2018r. w siedzibie Zarządu Okręgu  odbyło się spotkanie z osobami odpowiedzialnymi w kołach za pracę z młodzieżą, oraz został przeprowadzony kurs na uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW. Spotkanie zorganizowała Komisja Młodzieżowa OM wraz z jej przewodniczącym kol. Cezarym Wieczorkiem, który poprowadził całe spotkanie. Gościem spotkania był Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży kol. Wojciech Szubierajski. W spotkaniu udział wzięły 42osoby.  Podczas spotkania omawiane były takie zagadnienia jak: - ocena działalności kół w kontekście pracy z młodzieżą, -  ankieta, jak ją prawidłowo wypełniać i w jakim terminie składać do biura OM, - dokumenty potrzebne do rejestracji szkółki oraz jak powinna wyglądać praca z młodzieżą, - nowe plansze dydaktyczne oraz poradniki, które mają ułatwić pracę instruktorów z młodzieżą w szkółkach

Po omówieniu wszystkich zagadnień i odbytej z uczestnikami dyskusji, przystąpiono do przeprowadzenia kursu, który został zakończony egzaminem.

Chętni członkowie Kół do zdobycia tego uprawnienia, zgłoszeni przez ich macierzyste Zarządy wyrazili chęć pracy z młodzieżą wędkarską w kołach, na szczeblu Okręgu oraz udział w projektach organizowanych przez Komisję Młodzieżową.

Stopień i uprawnienia Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej nadają Prezydia Zarządów Okręgów PZW, na wniosek Komisji lub Rad ds. młodzieży ZO PZW. Instruktor Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej posiada uprawnienia do organizowania i prowadzania szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w sekcjach, klubach, kołach PZW i innych ośrodkach szkoleniowych Związku.