XII Okręgowa Olimpiada Młodzieży – Nowy Duninów 2018r.

W Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Mazowsze” w Soczewce oraz na stadionie w Nowym Duninowie w dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbyła się XII Okręgowa Olimpiada Młodzie­ży w Sportach Wędkarskich. Objęli ją honorowym patronatem: starosta płocki Mariusz Bieniek, wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak oraz prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW Zbigniew Bedyński.

Olimpiadę zorganizowała Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego PZW, która przygotowała zawody spławiko­we nad jeziorem Soczewka, a także rzuty piłeczkami oraz testy ekologiczno-wędkarskie w Ośrodku Mazowsze, gdzie wszyscy uczestnicy byli zakwaterowani.

Formuła dwudniowej rywalizacji sprawdziła się i została wysoko oceniona przez młodzież i opiekunów drużyn. Był to pierwszy w tym roku sprawdzian umiejętności praktycznych i wiedzy wędkarskiej. Drużyny młodzieżowe kół, które już wcześniej brały udział w tego rodzaju imprezach, potwierdziły swoje olbrzymie zaangażowanie i umiejętności. Trzeba zauważyć, że młodzież, która po raz pierwszy brała udział w olimpiadzie, też radzi­ła sobie doskonale. W sobotę na zaproszenie kol. Cezarego Wieczorka muszkarze z „Potoka” zaprezentowali wędki, sznury i kołowrotki muchowe oraz przeprowadzili pokaz posługiwania się muchówką. Później przyszedł czas na podstawowe szkolenie rzutowe. W drugiej części dnia odbyła się nauka wiązania sztucznych much, prezentacja narzędzi do ich wykonania, pokaz tradycyjnych i nowoczesnych materiałów muchowych, a także najpopularniejszych wzorów suchych i mokrych much, streamerów oraz nimf. Następnie do obsługi imadeł zostały zaproszone dzieci, które z ogromnym zapałem tworzyły swoje pierwsze imitacje owadów. Największą popularnością cieszyły się piankowe żuki i suche muchy. Pod wieczór, na pobliskim jeziorze, odbyła się praktyczna część warsztatów. Dzieci szlifowały umiejętności posługiwania się muchówką zdobyte rano na rzutni. Ich wysiłki doceniły miejscowe okonie, wzdręgi i uklejki, które chętnie atakowały podsuwane przez młodych adeptów imitacje. Nad wszystkim czuwali instruktorzy muchowi z "Potoka".

Zacięta rywalizacja w poszczególnych konkurencjach trwała do samego końca. W szranki stanęła młodzież do lat 16, rywa­lizując w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12; 14 oraz 16. W sumie 30 młodych adeptów szkółek wędkarskich działają­cych w Okręgu Mazowieckim. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska w składzie: sędzia głów­ny – kol. Waldemar Grzelak, zastępca sędziego głównego – kol. Grzegorz Włodarczyk, oraz sekretarz – kol. Waldemar Pastusiak.

Duch sportowej rywalizacji wyczuwało się od pierwszej do ostatniej konkurencji, mimo że pierwszy i drugi dzień zmagań był upalny i nie ułatwiał zawodnikom rywalizacji. Pomimo nie­dzielnego upału dla wielu uczestników start w dyscyplinie rzu­towej był udanym debiutem. Młodzi wędkarze dzielnie rywali­zowali z bardziej doświadczonymi rówieśnikami, którzy startują w ogólnopolskich olimpiadach.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi, które otrzymali z rąk wójta Nowego Duninowa Mirosława Krysiaka, oraz prze­wodniczącego Komisji Młodzieżowej kol. Cezarego Wieczorka. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał paczkę z arty­kułami wędkarskimi ufundowanymi przez firmy: Konger oraz Gut-Mix.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne olimpiady. Słowa podziękowania należą się także dzia­łaczom kół oraz rodzicom dzieci, którzy swoją pracą przyczynili się do sprawnego przebiegu olimpiady.

wyniki