Aktualizacja wykazu klubów OMPZW

Główny Kapitanat Sportowy zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i przesłanie na adres e:mail : sport@ompzw załączonego pliku, do 25 stycznia 2019 roku. Plik dotyczy wykazu zarejestrowanych klubów przy Okręgu.

Aktualna baza wszystkich klubów jest niezbędna, do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Sportu jak również GKS.

Prosimy o wpisanie danych adresowych klubów oraz danych kontaktowych, szczególnie adresu e-mail. Prosimy o wpisanie pełnej nazwy jak i w skróconej formie (potrzebna do zgłoszeń podczas zawodów).

załącznik:

wykazu zarejestrowanych klubów przy Okręgu