Dlaczego wzrosły składki okręgowe?

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW nr 135/ZO/2019 z 28.10.2019 r., składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku wynosi: 200 zł (wody górskie i nizinne) i 150 zł (wody nizinne – bez wód górskich). Pierwsza ze składek wzrosła o 30 zł, druga o 20 zł.

Wzrost pozostałych składek całorocznych uiszczanych przez wędkarzy, którym przysługują ulgi, jest proporcjonalnie mniejszy. Na przykład osoby korzystające z 50-procentowej ulgi: młodzież szkolna, studenci, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia, odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW i osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – zapłacą 75 zł za całoroczne wędkowanie w wodach nizinnych naszego Okręgu (tj. 10 zł więcej niż w roku 2019).

Podniesienie składek o te kwoty podyktowane było wzrostem wielu kosztów, m.in.: czynszu, transportu, energii elektrycznej czy opłat dzierżawnych za użytkowane akweny. Warto przypomnieć, że składki uchwalane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW od lat należą do najniższych w kraju, a udostępniany wędkarzom areał wód stale rośnie. Do wędkowania przeznaczonych jest blisko 30 tys. ha wód, w tym kilkadziesiąt jezior w okolicy Płocka, Włocławka i Szczytna, a także wiele obwodów rzecznych Narwi, Wisły i Bugu oraz mniejszych rzek, jak np. Nurzec, Brok, Orzyc, Jeziorka, Rządza, Świder, Mołtawa, Szkwa czy Utrata. Jest to znaczący areał wód, który Okręg zobowiązany jest zarybiać i chronić.