Dofinansowania ze środków zewnętrznych

 

 

 

Tabela nr 1. Pozyskanie i wykorzystanie środków z funduszy zewnętrznych i unijnych w latach 2007-2018 przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – projekty zrealizowane i rozliczone

 

Jednostka, z której pozyskano fundusze

Kwota ogółem

Na jakie cele

 

 

182 612,10

 

-zakup sprzętu do walki z kłusownictwem

134 552,45

 

- rozbudowa małej infrastruktury turystycznej 4 pomosty

412 401,61

 

- restrukturyzacja działalności gosp. Poprzez budowę sklepu ze smażalnią

1 151 416,04

 

- wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR poprzez budowę ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego

259 516,36

 

- przebudowa ośrodka rybackiego w Wierzbicy

219 555,00

 

- ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę platformy geolokalizacyjnej

80 297,80

 

-rekultywacja jeziora Góra

Lokalna Grupa Rybacka (LGR)

Razem: 2 440 351,36

ARiMR

Program Operacyjny (SPO-Ryby)

769 787,63 -Działania wodnośrodowiskowe
462 672 - Opracowanie  modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb zbiornikach zaporowych np.Zbiornika Zegrzyńskiego
72 146,40 - remont płuczki i placu manewrowego w OZ Wilamowo
94 809 - zakup 2 samochodów do przewozu ryb z basenami +  4 aeratory do stawów
48 790,80  - Zakup samochodu z osprzętem do przewozu ryb
39 439,60 - Zakup silnika, wyciągarki
Razem: 1 487 645,43

 

WFOŚiGW

199 000

 

450 000

 

 

629 154

656 470

300 000

490 000

260 000

Razem: 2 984 624

-Odbudowa zasobów ichtiofauny w obwodach rybackich rzek Bug, Rządza i Narew 7 (J. Zegrzyńskie) dotkniętych „przyduchą letnią – lipiec 2009)

 Zarybianie rybami drapieżnymi obwodów rybackich jako istotny element utrzymania równowagi biologicznej ekosystemów wodnych

 

Od 2007-2018 łączna kwota pozyskanych środków 6 912 620,79

 

 

 

Tabela nr 2.  Projekty w trakcie realizacji

 

 

Jednostka do której złożono wniosek

Kwota ogółem

Na jakie cele

ARiMR

Program Operacyjny „Rybactwo i może

395 570,15 (P) -Działania wodnośrodowiskowe
1 141 393,00 (W) - Budowa obiektu wylęgarniczo-podchowowego
Razem: 1 536 963,15  

 

WFOŚiGW

410 000,00 (P)

-zarybianie rybami drapieżnymi obwodów rybackich

Razem:  410 000  

Lokalna Grupa Działania (LGD)

239 480,00 (U)

- zakup samochodu z basenami do przewozu ryb żywych

299 320,00 (U) -zakup samochodu terenowego, łodzi z silnikami oraz sprzętu do walki z kłusownictwem
285 243,00 (U) -wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
Razem: 824 043  

 

Łączna planowana kwota dofinansowania

2 771 006,15

 

 

P- przed podpisaniem umów, wnioski po weryfikacji, projekty w trakcie realizacji

 

W- wniosek w trakcie weryfikacji, mieszczący się w limicie środków przeznaczonych na operację, projekt w trakcie realizacji

 

U- umowy podpisane, projekty w trakcie realizacji