Informacja dla Kół Okręgu Mazowieckiego PZW

W trosce o państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z COVID – 19 informuję, że wszelką dokumentację oraz korespondencję do Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie można zostawiać w urnie na II piętrze w „Domu Wędkarza”, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa.

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DEPONOWANEJ DOKUMENTACJI PROSIMY O ZACHOWANIE NASTEPUJĄCYCH WYTYCZNYCH:

  • Dokumentacja powinna być zdeponowana wyłącznie w kopercie
  • Na kopercie obowiązkowo należy wskazać adres nadawcy
  • Wskazane jest podawanie numerów telefonicznych w przypadku konieczności kontaktu

Dodatkowo informujemy, iż dokumentacja z urny zostanie poddana 24 – godzinowej kwarantannie.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację zdeponowaną niezgodnie z wytycznymi.