Informacja dla kół - skarbnicy OMPZW

Dotycząca funkcjonowania kół w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jako COVID-19.

Pobieranie uzupełniające znaków i innych materiałów z kasy głównej odbywać się będzie wyłącznie  po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru oraz wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru, następować będzie przy zachowaniu środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.

- biuro Warszawa : e-mail: a.piotrowicz@ompzw.pl, tel. 785 420 460

- biuro Włocławek: e-mail: pzwwloc1@poczta.onet.pl, tel. 516 167 970

- biuro Ostrołęka: e-mail: ompzwostroleka@wp.pl, tel. 29 766 68 29

Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.