Informacja - dot. systemu ulg PZW

Obowiązek 10-letniego stażu w PZW, uprawniającego mężczyzn od 65 roku życia i kobiety  od 60 roku życia do 50-procentowej ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej, wprowadził w życie XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW. Zjazd podjął uchwałę w tej sprawie w październiku 2017 roku i obowiązuje ona od 2018 roku. I tylko krajowy zjazd – czyli najwyższa władza PZW, może tę uchwałę uchylić.

Co się tyczy natomiast uprawnień do ulgi w składce członkowskiej na ochronę i  zagospodarowanie wód w Okręgu Mazowieckim PZW, tj. składce, która uprawnia do wędkowania w akwenach wymienionych w zezwoleniu Okręgu na rok 2018, tu również nastąpiły zmiany. Zarząd Okręgu Mazowieckiego, wzorem uchwały krajowego zjazdu, wprowadził takie same wymagania wobec wcześniej wymienionych osób, tj. 10-letni okres stażu w PZW. Stąd członkowie, którzy mają mniejszy staż, uiszczają składki związkowe bez zniżek.

Powoływanie się na prawa nabyte nie ma w tym przypadku większego uzasadnienia, ponieważ PZW – jako organizacja dobrowolna i samorządna – może dowolnie kształtować wysokość składek i ulg dla swoich członków. Uchwały w tej kwestii podejmowane są przez władze PZW na szczeblu okręgów i władz naczelnych, a te składają się z delegatów wybranych przez członków PZW.

Jeżeli członkowie PZW będą wnioskować do odpowiednich władz Związku (najlepiej za pośrednictwem macierzystych kół, w formie uchwały podjętej przez walne zgromadzenie członków koła) o zmianę tych przepisów, istnieje szansa na przywrócenie uprawnień, które obowiązywały w poprzednich latach.

Wasze komentarze (0)