Kampania sprawozdawcza w Kołach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w terminie od 26 października do 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie wyznacza termin Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach od 26 października do 31 grudnia 2022 r. przyjmując, że data 26.10.2022 r. jest pierwszym możliwym dniem na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.
Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, informuje że na skrzynki pocztowe Kół Okręgu Mazowieckiego zostało wysłane pismo w sprawie przeprowadzania kampanii sprawozdawczej w kołach oraz "Zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych w 2022 r.". DOKUMENTY PRZEZNACZONE SĄ DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Wzorcowe druki oraz wytyczne do założeń do opracowania preliminarza budżetowego Kół, mają na celu usprawnić przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach okręgu.

Niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu zostaną umieszczone na stronie okręgu w zakładce "do pobrania".