Kolejna umowa podpisana – dot. obwodu rybackiego rz. Wisła nr 4

       Informujemy, że  z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – RZGW w  Warszawie podpisana została (przedłużona) umowa użytkowania  rybackiego rzeki Wisła nr 4. Dzięki sumiennemu wywiązywaniu się wcześniejszej umowy oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnej z założeniami operatu rybackiego podpisanie  umowy  odbyło się w sposób  bezproblemowy.