KOMUNIKAT - INFORMACJA DLA KÓŁ

Dotyczący funkcjonowania biura w związku z zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jako COVID-19, realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadza z dniem 12 października 2020 r. do odwołania ograniczenia w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Twardej 42 w Warszawie:

  1. Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, tj.: od poniedziałku do piątku  ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów komórkowych oraz formy elektronicznej poprzez służbowe skrzynki e-mail.
  2. Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów bankowych.
  3. Przekazywanie wszelkich dokumentów w tym m.in. rozliczeń, druków i sprawozdań do biura odbywać     się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłkami pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej.
  4. Pobieranie materiałów z kasy głównej odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny wizyty.  
  5. Zawiesza się do odwołania organizację wszelkich spotkań w sali konferencyjnej biura ZG PZW lub innych pomieszczeniach biurowych.
  6. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymać się do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.