KOMUNIKAT Nr 1 - III Eliminacyjne Zawody Muchowe z cyklu Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW 6 – 8.10.2017 San

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Okręgu w dniach 06.10 - 08.10.2017 r. organizuje III Zawody Muchowe z cyklu Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW 2017 r.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW), Regulaminem Zawodów w Dyscyplinach Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Zawody odbędą się w klasyfikacji indywidualnej seniorów. Ustala się 2 tury zawodów z podziałem na 2 sektory. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać wniesioną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód okręgu Krosno.

Teren zawodów: rzeka SAN od ujścia Hoczewki w miejscowości Hoczew do ujścia Osławy
w okolicy Zagórza
. Podział na sektory zostanie ustalony na odprawie w dniu 6.10.2017 r.

Baza zawodów mieścić się będzie w Weremieniu w okolicy Leska - kwatera prywatna
u państwa Dudzińskich w pokojach 3 i 4 osobowych
. Wyżywienie we własnym zakresie – na kwaterze znajduje się pełne wyposażenie kuchni.

Organizator rezerwuje miejsca noclegowe od 06.10. do 08.10.2017 r.  –  (2 noclegi), orientacyjny koszt 1 noclegu wynosi 35,- zł

 

Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów należy składać do dnia 04.10.2017 r. w Biurze Okręgu Mazowieckiego ul. Twarda 42 u kolegi Grzegorza Włodarczyka oraz telefonicznie do kol. Marka Krawieckiego (600 961 696). Po terminie każdy rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Koszty takie jak dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie każdy pokrywa we własnym zakresie.

Każdy zawodnik musi posiadać podbierak.

 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży

Wojciech Szubierajski

 

REGULAMIN

 

III Eliminacyjnych Zawodów Muchowych  do GPx Okręgu Mazowieckiego – San  2017

§1.

 1. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW.
 2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy członkowie PZW Okręgu Mazowieckiego oraz członkowie Klubu WTP nie będący członkami Okręgu Mazowieckiego.
 3. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
 4. Do punktacji zaliczane będą lipienie i głowacice. Ustala się minimalny wymiar dla lipienia na 30 cm oraz dla głowacicy na 70 cm.
 5. Każdy zawodnik musi posiadać podbierak.

§2.

 1. Zawody składają się z dwóch tur, każda po 4 godziny.
 2. Ustala się 3 – osobowe zespoły (zawodnicy sami dobierają się w zespoły), które na stanowisko dojeżdżają jednym samochodem.
 3. Po dobraniu się zawodników w zespoły, na odprawie organizacyjnej zostanie przeprowadzone losowanie sektorów w I turze. W II turze zawodnicy z sektora A przechodzą na sektor B a zawodnicy z sektora B na sektor A
 4. Zespół wspólnie ustala odcinek na jakim będą łowić – wybrany odcinek jest dla danego zespołu stanowiskiem, możliwa jest zmiana stanowiska w trakcie tury w ramach wylosowanego sektora.
 5. W czasie trwania tury każdy startujący jest jednocześnie zawodnikiem oraz sędzią dla pozostałych zawodników na stanowisku.
 6. Zawodnicy powinni wędkować w pobliżu siebie, aby możliwe wyło niezwłoczne zmierzenie ryby. Możliwy jest pomiar ryby przez zawodnika z innego zespołu znajdującego się najbliżej. Dopuszcza się udokumentowanie złowionej ryby zdjęciem na miarce z wyraźnym widokiem początku i końca pomiaru.  O ostatecznym dopuszczeniu ryby i jej wymiarze decyduje sędzia.
 7. Na jednym stanowisku może wędkować kilka zespołów.

§3.

 1. O zwycięstwie decyduje punktacja zgodna z zasadami rozgrywania zawodów muchowych Okręgu Mazowieckiego.
 2. Komisję sędziowską stanowi jednoosobowo Sędzia Główny Zawodów wyznaczony przez ZO PZW.
 3. Komisję odwoławczą stanowią trzej zawodnicy wybrani na odprawie.

§4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie „Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

PROGRAM ZAWODÓW

piątek – 06.10.2017 r.

  9.00 – 19.00 – zakwaterowanie, trening

19.00 – 20.00 – rejestracja zawodników i drużyn

20.00 – 21.00  - otwarcie zawodów

sobota – 07.10.2017 r.

  8.00  –  9.00  - dojazd własnymi samochodami na stanowiska,

  9.00 – 13.00  - I tura zawodów

13.00 – 15.00  - przerwa na posiłek i zmianę stanowiska

15.00 – 19.00  - II tura zawodów

19.00 – 20.00 – powrót do bazy zawodów, zdanie kart startowych.

20.00 – 24.00 – wspólny wieczorek przy gitarze

niedziela – 08.10.2017 r.

  9.00 – 10.00  - praca komisji sędziowskiej

10.00 - 11.00  - ogłoszenie wyników zawodów, zakończenie zawodów

Organizator zastrzega możliwość zmiany w godzinach rozgrywania tur oraz ewentualnego podziału na sektory w zależności od zgłoszonej ilości zawodników.