KOMUNIKAT Nr 1 IV Eliminacyjne Zawody Muchowe z cyklu GP Okręgu Mazowieckiego, PZW XVII Otwarte Muchowe Mistrzostwa Warszawy Wda 10.11 – 12.11.2017 r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie informuje, że Zarząd Okręgu w dniach 10 -12.11.2017 r. organizuje XVII Otwarte Muchowe Mistrzostwa Warszawy - zawody muchowe zaliczane do Grand Prix Okręgu Mazowieckiego PZW 2017 r.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Zawodów Okręgu Mazowieckiego PZW, Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Zawody odbędą się w klasyfikacji indywidualnej seniorów. Ustala się 1 turę bez podziału na sektory. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać wniesioną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód okręgu Gdańskiego.

Teren zawodów:  rzeka WDA od mostu drogowego w miejscowości Czarna Woda do mostu drogowego w miejscowości Błędno.

Baza zawodów mieścić się będzie w Gospodarstwie Agroturystycznym Kociewiak w Szteklinie koło Lubichowa (adres: Małgorzata i Marek Panas, Szteklin 29, 83-240 Lubichowo) – strona www.kociewiak.com). Wyżywienie na miejscu – śniadania 10 zł, obiadokolacja 20 zł.

Organizator rezerwuje miejsca noclegowe od 10.11. do 12.11.2017 r.  –  (2 noclegi), koszt  noclegu ze śniadaniem 50 zł.

Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów należy składać do dnia 3.11.2017 r. w Biurze Okręgu Mazowieckiego ul. Twarda 42 u kolegi Grzegorza Włodarczyka lub telefonicznie do kol. Marka Krawieckiego (600 961 696). Po tym terminie każdy rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Wszystkie koszty jak dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie każdy pokrywa we własnym zakresie. W dniu 11.11.2017 planujemy wspólny wieczorek z pieczeniem dzika lub prosiaka. Orientacyjny koszt to 40 zł łącznie z obiadokolacją.

Każdy zawodnik musi posiadać podbierak.

 

Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży

Wojciech Szubierajski

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

Piątek – 10.11.2017 r.

  9.00 – 19.00 – zakwaterowanie, trening

19.00 – 20.00 – rejestracja zawodników i drużyn

20.00 – 21.00 – otwarcie zawodów i odprawa

Sobota  – 11.11.2017 r.

  9:00 –  10:00            –  dojazd własnymi samochodami na stanowiska,

10:00 – 15:00 –  I tura zawodów

15:00 – 17.00 –   powrót do bazy zawodów

19:00 -            23.30  –  wspólny wieczorek przy gitarze i pieczeniu dzika

Niedziela – 12.11.2016 r.

 9.00 – 10.00   - praca komisji sędziowskiej

10.00 - 11.00  - ogłoszenie wyników zawodów, zakończenie zawodów

Organizator zastrzega możliwość zmiany w godzinach rozgrywania tur oraz ewentualnego podziału na tury i sektory w zależności od zgłoszonej ilości zawodników.

 

REGULAMIN

IV Eliminacyjnych Zawodów Muchowych  do GPx Okręgu Mazowieckiego - Wda 2017

 

§1.

 1. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW przy udziale Warszawskiego Towarzystwa Pstrągowego.
 2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy członkowie PZW Okręgu Mazowieckiego oraz członkowie Klubu WTP nie będący członkami Okręgu Mazowieckiego.
 3. Zawody rozgrywane są na żywej rybie.
 4. Do punktacji zaliczane będą tylko lipienie. Ustala się wymiar lipienia na 30 cm.
 5. Każdy zawodnik musi posiadać podbierak.

§2.

 1. Zawody składają się z 1 tury trwającej 5 godzin.
 2. Ustala się 3 – 4 osobowe zespoły (w zależności od ilości osób), które na stanowisko dojeżdżają jednym samochodem. Zawodnicy sami dobierają się w zespoły.
 3. Zespół wspólnie ustala odcinek na jakim będą łowić – wybrany odcinek jest dla danego zespołu stanowiskiem, możliwa jest zmiana stanowiska w trakcie tury.
 4. W czasie trwania tury każdy startujący jest jednocześnie zawodnikiem oraz sędzią dla pozostałych zawodników na stanowisku.
 5. Zawodnicy powinni wędkować w pobliżu siebie, aby możliwe wyło niezwłoczne zmierzenie ryby. Możliwy jest pomiar ryby przez zawodnika z innego zespołu znajdującego się najbliżej. Dopuszcza się udokumentowanie złowionej ryby zdjęciem na miarce z wyraźnym widokiem początku i końca pomiaru.  O ostatecznym dopuszczeniu ryby i jej wymiarze decyduje sędzia.
 6. Na jednym stanowisku może wędkować kilka zespołów.

§3.

 1. O zwycięstwie decyduje punktacja zgodna z zasadami rozgrywania zawodów muchowych Okręgu Mazowieckiego.
 2. Komisję sędziowską stanowi jednoosobowo sędzia Zawodów wyznaczony przez ZO PZW.
 3. Komisję odwoławczą stanowią trzej zawodnicy wybrani na odprawie.

§4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie „Zasady Rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Zawodów Okręgu Mazowieckiego PZW” oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

komunikat do pobrania

Wasze komentarze (0)