Komunikat nr 2 - dot. pracy biura Z.O.Maz. w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jako COVID-19

      Realizując przepisy ogólne i szczegółowe w/w ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadza z dniem 16 marca 2020 r. (do odwołania), ograniczenie w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Twardej 42 w Warszawie oraz biur terenowych (Włocławek, Ostrołęka, Łódź). Dotyczą one następujących kwestii:

  1. Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, tj.: od poniedziałku do piątku  ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów komórkowych oraz formy elektronicznej poprzez służbowe skrzynki e-mail.
  2. Zawiesza się obsługę kasową. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów bankowych.
  3. Przekazywanie wszelkich dokumentów w tym m.in. rozliczeń, druków i sprawozdań do biura odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłkami pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej.
  4. Pobieranie uzupełniające znaków i innych materiałów z kasy głównej odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru oraz wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru, następować będzie przy zachowaniu ustalonych wewnętrznie środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.
  5. Zawiesza się do odwołania organizację wszelkich spotkań w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnej biura ZG PZW oraz organizację Walnych Zgromadzeń w Kołach.
  6. Ze sprawami nie wymagającymi pilnego trybu postępowania, proszę wstrzymać się do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

     Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych.