Komunikat nr 3 - dot. przekazania bezpłatnych laptopów do obsługi „Platformy e-learningu”

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie przedłuża termin składania wniosków o przyznanie bezpłatnego laptopa w ramach projektu.w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W załączeniu kryteria oceny – Zarządzenie 6/2022 Pełnomocnika ZG PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim  PZW w Warszawie oraz wniosek o przyznanie laptopa.

Wnioski należy przesłać na adres e-mail: biuro@ompzw.pl  do 2 maja 2022 r.

załączniki: