KOMUNIKAT - w sprawie rozprowadzania znaków składek członkowskich w jednostkach organizacyjnych Okręgu

Biuro Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przypomina, o dostarczeniu do sekretariatu wykazu adresów punktów rozprowadzania zezwoleń i znaków składek członkowskich w 2023 roku danego koła w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. na adres email: biuro@ompzw.pl.

Ponadto przypominamy, że o każdorazowych zmianach dotyczących punktów rozprowadzania zezwoleń i znaków składek członkowskich Koło jest zobowiązane informować Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na bieżąco.

Komunikat wraz z uchwałą i formularzami został wysłany na skrzynki pocztowe Kół OM PZW.

Brak tych informacji będzie skutkowało nie wydaniem znaków składek członkowskich i okręgowych  na 2023 r.

Załącznik:

Formularz adresy na 2023 r.