Komunikat w sprawie zmian w Zasadach wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Pełnomocnika ZG PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim PZW w Warszawie z 19 stycznia 2022 r. informujemy, że nastąpiło uściślenie przepisów dotyczących wędkowania na wodach Okręgu.

W rozdziale IV Zasady Wędkowania, w § 7. Złowione ryby, punkt 4 otrzymuje brzmienie: Ryby objęte limitem ilościowym (zgodnie z  § 10 ust. 2) przeznaczone do zabrania, należy niezwłocznie po złowieniu wpisać długopisem lub innym niezmazywalnym atramentem do rejestru amatorskiego połowu ryb. Każda poprawka w rejestrze powinna podlegać na skreśleniu oraz być opatrzona datą i podpisem osoby dokonującej poprawki.

W rozdziale VI OCHRONA RYB, w tabeli § 10 ust. 2, w pozycji 20. Sapa w komórce Okresowy zakaz zabierania (od – do) wprowadza się wpis: 01.04-31.05.

W części zezwolenia poświęconej ograniczeniom miejscowym (lokalnym) – w indeksach do wykazu wód – wprowadza się zmianę brzmienia indeksu 23 w treści:

Zakaz zabierania i posiadania drapieżników – szczupak, sandacza i bolenia – oraz zakaz połowu „na żywca” lub „na martwą rybkę” obowiązuje na” - odcinku rzeki Wisły w Warszawie od mostu południowego do mostu Marii Curie Skłodowskiej, - na Kanale Żerańskim od ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie do ujścia kanału do rzeki Wisły wraz ze zbiornikami wyrównawczymi śluzy: północnym (tzw. „zimowiskiem”) oraz południowym (tzw. „kotnikiem”). 

 

Biuro OM PZW w Warszawie