Komunikat w związku z awarią rurociągu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka"

      W związku ze spływem ścieków do wód rzeki Wisły z powodu awarii rurociągu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na wniosek Zakładu Rybactwa Rzecznego Instytutu Rybactwa Śródlądowego przeprowadzi połowy monitoringowe poniżej oraz powyżej miejsca zrzutu nieczystości do Wisły. Połowy będą przeprowadzone zgodnie
z normą PN-EN 14011, a wszystkie ryby po pobraniu pomiarów zostaną z powrotem wypuszczone do wody. Połowy te będą miały na celu określenie wpływu zaistniałej sytuacji na ichtiofaunę. Przeprowadzone zostaną w najbliższych dniach, a o ich wynikach poinformujemy w następnym komunikacie.