Konferencja - „Duże nizinne zbiorniki zaporowe – Zbiornik Zegrzyński i Zbiornik Włocławski – charakterystyka i uwarunkowania wpływające na stan występujących w nich zasobów ichtiofauny”

   Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zaprasza członków z Kół OMPZW, którzy są  zainteresowani problematyką zagospodarowania wód użytkowanych przez Okręg Mazowiecki PZW  do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się dnia 30.11.2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo- Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Serocku, ul. Retmańska 75, w godzinach 10.00 -17.30. Tytuł szkolenia:

„Duże nizinne zbiorniki zaporowe – Zbiornik Zegrzyński i Zbiornik Włocławski – charakterystyka i uwarunkowania wpływające na stan występujących w nich zasobów ichtiofauny”

Szkolenie dedykowane jest osobom dorosłym  zainteresowanym tematyką gospodarki prowadzonej w wodach Okręgu. Zostanie ono poprowadzone  przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Po szkoleniu uczestnikom zostaną przekazane materiały z omawianych zagadnień, które z pewnością okażą się  pomocne przy udzielaniu informacji z zakresu zagospodarowania wód zainteresowanym członkom poszczególnych  Kół wędkarskich.

Program szkolenia:

9.30 – 10.00  Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników – Prezes Okręgu Mazowieckiego PZW

11.00 – 11.45 "Gospodarka rybacka i wędkarska na zbiorniku Zegrzyńskim – współdziałanie czy konflikt?" dr inż. Paweł Buras , Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

11.45 – 12.30 "Czy symulacyjny model rybacki może pomóc w realizacji zadań gospodarki rybackiej?" mgr. inż. Jacek Szlakowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

12.30 – 13.15. "Ryby i rybactwo w Wiśle pod Włocławkiem przed i po przegrodzeniu rzeki" dr inż. Paweł Prus, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

13.15 –14.00 "Analiza struktury zespołów ryb litoralowych Zbiornika Zegrzyńskiego i Włocławskiego  ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcych inwazyjnych" .dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM ,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.00 – 14.15. Przerwa kawowa

14.15 – 15.00  "Ograniczanie liczebności populacji kormoranów czarnych na przykładzie kolonii lęgowej, usytuowanej na wyspie Włocławskiego Zbiornika Zaporowego" Prof. dr hab. Andrzej Martyniak, ,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15.00 – 15.45 "Analiza zarybień, połowów amatorskich i sieciowych w zbiornikach Zegrzyńskim i Włocławskim  w latach 2015-2017" pracownicy Działu Zagospodarowania OM PZW

15.45 – 16.30  Dyskusja

16.30 – 17.30 Obiad

        Wszystkich zainteresowanych  prosimy  o przesyłanie  kart zgłoszeniowych na adres e-mail: biuro@ompzw.pl do dnia 20.11.2019.

Serdecznie zapraszamy.

załącznik:

karta zgłoszeniowa