Konferencja w Serocku

      W Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Serocku, w dniach 10-11 października 2019 r., odbyło się spotkanie członków Prezydium ZG PZW z przedstawicielami okręgów PZW rejonu IV (północno-wschodniego). W skład tego rejonu wchodzą okręgi: bydgoski, ciechanowski, elbląski, gdański, mazowiecki, olsztyński, skierniewicki, toruński, a także Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach. Zarząd Główny PZW reprezentowali: prezes Teodor Rudnik, wiceprezes Dariusz Dziemianowicz (opiekun rejonu IV), wiceprezes Wiesław Heliniak i skarbnik Jerzy Leus. W  imieniu Okręgu Mazowieckiego PZW, który był gospodarzem spotkania, przybyli: prezes Zbigniew Bedyński, wiceprezesi Mirosław Konopka i Wojciech Szubierajski oraz sekretarz Cezary Wieczorek.

Tematyka obrad dotyczyła m.in.: spraw związanych z wdrażaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowego prawa wodnego i związanych z tym opłat za grunty przywodne i leżące pod wodami; struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód, które na 2020 rok będą uchwalały okręgi; założeń do preliminarzy budżetowych okręgów na 2020 r.; założeń do instrukcji obiegu dokumentów w PZW; propozycji zmian w Regulaminie organizacyjnym koła PZW; organizowania obchodów 70-lecia PZW w jednostkach terenowych Związku; wdrażania elektronicznej ewidencji członków PZW, dzięki której, w nieodległej przyszłości, będzie możliwe uiszczanie składek przez Internet, za pomocą aplikacji.

Omawiano również, podniesioną w „sprawach różnych” kwestię tzw. terenu działania okręgu. Zdaniem przedstawicieli Okręgu Maz. PZW „teren” powinien być rozszerzony o gminy, na terenie których leżą wody administrowane przez okręg PZW.