Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. techniczno – inwestycyjnych

Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW poszukuje ambitnej i zaangażowanej osoby na stanowisko Specjalisty ds. techniczno - inwestycyjnych Okręgu. 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Obsługa techniczno – inwestycyjna kół, stanic i ośrodków rybackich i zarybieniowych Okręgu;
 • Udział w zebraniach komisji Inwestycyjno – schroniskowej oraz kontrolach organizowanych przez Komisję, łącznie 5-6x/rok;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komisji (list obecności, porządków obrad, protokołów z posiedzeń i kontroli);
 • W przypadkach koniecznych udział w posiedzeniach plenarnych jak i roboczych Zarządu Okręgu      i innych Komisjach Okręgu. ( 2 – 3 x /rok);
 • Rozwiązywanie spraw techniczno – organizacyjnych stanic i ośrodków, (przetargi na: wywóz śmieci, dostawy materiałów, sprzętu i wyposażenia itp. wg potrzeb.);
 • Współpraca z działami zagospodarowania i ochrony wód, księgowością w zakresie podatków (m-c styczeń - luty), ubezpieczania majątku Okręgu, z Kancelarią Adwokacką;
 • Prowadzenie dokumentacji obejmującej bieżące potrzeby techniczno - inwestycyjne poszczególnych jednostek;
 • Opracowywanie preliminarza wydatków inwestycyjnych Okręgu oraz kontrola jego realizacji;
 • Wspólnie z Kołami  (gospodarzami  stanic) i kierującymi Ośrodkami, współpraca z organami administracji państwowej w zakresie spraw gospodarczo - administracyjnych,(Wody Polskie, GUS, Sanepid, Ochrona Środowiska, Komendami P. S. Poż. itp.;
 • Prowadzenie procesu inwestycyjnego, odpowiedzialność za prawidłowy jego przebieg;

Wymagania:                                                                                         

 • CV i list motywacyjny wraz z załączeniem klauzuli RODO;
 • ukończone studia na kierunku zarządzania nieruchomościami lub budownictwa i inżynierii środowiska;
 • znajomość: metod zarządzania i technik budowlanych, obsługi sprzętu biurowego - komputer ksero, pakietu MS Office (Word, Excel);
 • otwartość na wiedzę oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
 • nastawienie na współpracę;
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność myślenia analitycznego, sprawnego wyszukiwania oraz analiza pozyskanych w sieci informacji;
 • otwartość na rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia, posiadanych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego.

Oferujemy:

• samodzielną i odpowiedzialną pracę,
• dobre warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
• pracę w zespole specjalistów z branży;
• pakiet benefitów.

 Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty - tradycyjnej lub elektronicznej (biuro@ompzw.pl) - w sekretariacie Biura Zarządu Okręgu Maz. PZW ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa – (II piętro, pok. 29) w terminie do 15.05.2022r.

Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.