KRÓTKA RETROSPEKCJA PO XXXI KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Minęło już trochę czasu i opadły emocje po XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego, który odbył się 20 października w Spale. W wędkarskich mediach mogliśmy śledzić efekty tego niezwykle ważnego dla naszego środowiska wydarzenia. A zdarzyło się wiele. Wybrano nowe władze PZW, które przez najbliższe cztery lata będą decydowały o najważniejszych sprawach dla polskich wędkarzy. Mamy nowego prezesa ZG, którym został kol. Teodor Rudnik. Tym razem Okręg Mazowiecki PZW reprezentowany na zjeździe przez naszych delegatów nie znalazł się w strukturach nowo wybranych władz i organów centralnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Wielu kolegów zadaje sobie z pewnością pytanie Dlaczego? Na pewno nie należy tej sytuacji traktować jako sromotnej porażki. Postawiliśmy na koalicję i do końca byliśmy konsekwentni w stosunku do podjętych ustaleń. Mogliśmy zmienić koncepcję w trakcie zjazdu i uzyskać pewną mniejszość w nowych władzach ale należy być do końca Fair.  W tej sytuacji koledzy z innych okręgów PZW uzyskali większość głosów i przyjęli misję kierowania naszą organizacją przez kolejną kadencję. Gratulacje dla nowo wybranych władz – przyjęły na siebie ogromny obowiązek i prawdziwy ogrom zadań. Teraz przyszedł czas na ciężką pracę. Również dla nas w Okręgu Mazowieckim PZW.