Kurs Instruktorów Wędkarstwa Rzutowego Błonie 16 - 17 marzec 2018 r.

Celem kursu jest przygotowanie kadry instruktorskiej PZW do organizowania i prowadzenia zajęć oraz treningów w wędkarstwie rzutowym. Z uwagi na spodziewany, zróżnicowany stan wiedzy uczestników kursu na temat wędkarstwa rzutowego ,w programie kursu znajdą się zajęcia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych instruktorów. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będą trenerzy wędkarstwa rzutowego i czołowi polscy zawodnicy  .

Uczestnicy kursu uzyskają  stosowne zaświadczenia o nabyciu uprawnień instruktorskich w wędkarstwie rzutowym.

            Zachęcając do delegowania swoich przedstawicieli do udziału w kursie pragniemy zwrócić uwagę, że od 1996 r. dyscyplina rzutowa (uproszczony 3-bój spinningowy)jest jedną 

z konkurencji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej, które niezmiennie cieszą się wielką popularnością wśród młodych wędkarzy. Powodzenie waszych młodych reprezentantów w w/w imprezie a także w zawodach rzutowych rozgrywanych w PZW na wszystkich szczeblach i we wszystkich kategoriach, zależy w dużej mierze od posiadania wyszkolonej kadry trenerskiej.

          Zgłoszenia przesyłamy do biura działu sportu lub na adres e-mail sport@ompzw.pl do dnia 13.03.2018r. Koszt uczestnictwa to 120zł od osoby, wpłacamy na konto Okręgu Mazowieckiego BZ WBK SA 10 O/Warszawa 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281.

Każdy uczestnik w ramach opłaty ma zapewniony nocleg w Zajazd Jankaz w Błoniu przy ul. Sochaczewskiej 33a, oraz wyżywienie tj. kolację, śniadanie, obiad. 

Program kursu