Niejasne przepisy dot. wędkowania!

W związku z licznymi interwencjami służb porządkowych, polegającymi na karaniu wędkarzy mandatami za uprawianie wędkarstwa w okresie obowiązującego w Polsce stanu epidemii, informujemy, że Okręg Mazowiecki PZW podjął zdecydowane kroki w celu  wyjaśnienia tej niekomfortowej dla wędkarzy sytuacji. Tym bardziej że w świetle wprowadzanych co kilka dni przez Rząd RP kolejnych przepisów i obostrzeń nie mówi się wprost o zakazie wędkowania.

Interwencyjne pisma w tej sprawie skierowaliśmy do premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , a także do Zarządu Głównego PZW (pismo przesłaliśmy 9 kwietnia 2020 r.), z prośbą o wsparcie naszych działań. W naszych pismach m.in. apelujemy o odstąpienie od ścigania wędkarzy, którzy wędkują w sposób indywidualny, z dala od skupisk ludzkich – a tym samym nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla siebie, ani dla reszty społeczeństwa. Wskazujemy, że łowienie ryb za pomocą wędki może być jednym ze źródeł pozyskiwania pożywienia i taki rodzaj wędkowania, nazywany potocznie bytowym, dotyczy głównie osób bezrobotnych oraz osób o niskich przychodach finansowych, wśród których liczną grupę stanowią renciści i emeryci.  Wskazujemy także, że co do tej grupy wędkarzy niewątpliwie zachodzi przesłanka uprawniająca do przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz że takie argumenty nie znajdują zrozumienia i aprobaty ze strony służb porządkowych.

Niepokoją nas pojawiające się przestrzeni medialnej sprzeczne ze sobą wypowiedzi przedstawicieli władz i organów państwowych na temat możliwości uprawiania wędkarstwa w okresie stanu epidemii. Wędkarze czują coraz większe rozgoryczenie, bo sezon na wiele atrakcyjnych gatunków ryb właśnie się zaczyna. Między innymi dlatego zawnioskowaliśmy do Rządu RP o jednoznaczne i jak najszybsze uregulowanie prawne tej kwestii (pismo przesłaliśmy do KPRM 10 kwietnia 2020 r.)

*     *     *

Informujemy wszystkich członków mazowieckich kół PZW, że Okręg Mazowiecki nadal jest zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zdefiniowanej w art. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2019 poz. 2168). W związku z  tym w  normalnym trybie prowadzona  jest ochrona wód przed kłusownictwem oraz wiosenna akcja zarybieniowa na użytkowanych przez Okręg obwodach rybackich, co wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Z każdej akcji zarybieniowej sporządzone są protokoły, robione są zdjęcia oraz nagrywane są filmy. Już w niedługim czasie ukaże się obszerny materiał na naszej stronie. O każdym zarybianiu informujemy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, miejscowe Zarządy Kół, w tym SSR, oraz działaczy OM PZW, a osoby zainteresowane czynnie biorą w nich udział. Miejmy wszyscy nadzieję, że  epidemia wkrótce się skończy i wtedy licznie wrócimy nad nasze wody uprawiać wędkarstwo. Apelujemy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.