Nowe dofinansowanie uzyskane z funduszy unijnych

W dniu 01.12.2020 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie  w ramach działania środki dotyczące zdrowia publicznego w zakresie Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy , zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo    i Morze”. Okręgowi została przyznana rekompensata w wysokości 139 391,50 zł.