Odłowy Regulacyjne – zbiornik Zegrzyński cz. III

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami jednostek nadzorujących działania Okręgu Mazowieckiego PZW  prowadzimy odłowy regulacyjne na Zbiorniku Zegrzyńskim. Poniżej przedstawiamy łączne wyniki tych połowów, które w okresie od 15.03 do 28.05.2020 przeprowadzaliśmy narzędziami pułapkowymi. W tym czasie odłowiliśmy  ponad 2,7  tony   nadmiernie rozwijających się w Zbiorniku Zegrzyńskim ryb karpiowatych. Regulacja pogłowia tych gatunków jest jednym z najważniejszych elementów prewencji procesów eutrofizacji zbiorków wodnych. Ponownie podkreślamy, że wszystkie złowione sandacze (289 szt. o masie 513 kg), sumy (70 szt. o masie 311 kg), szczupaki (72 szt. o masie 137 kg) oraz  pstrągi potokowe (15 szt. o masie 4,6kg) zostały wypuszczone z powrotem do łowiska.  Z naszych działań przygotowano szczegółową dokumentację. Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu „

">Modelowanie zespołów ryb poprzez zastosowanie narzędzi rybackich”, który powstał z materiałów nakręcanych przez pracowników Działu Zagospodarowania i Ochrony Wód oraz działaczy Okręgu Mazowieckiego PZW. Uzyskane wyniki połowów razem z materiałem filmowym przekazano jednostkom nadzorującym nasze działania w użytkowanych obwodach rybackich  – Polskim Wodom oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie.

Informujemy również, że w wyniku uzyskanej opinii i przeprowadzonych konsultacji  z instytucjami nadzorującymi zostały zawieszone odłowy rybackie w obwodzie Wisła nr 3. W Zbiorniku Zegrzyńskim przeprowadzono natomiast reorganizację sposobu ich realizacji. Sześć  dotychczas poławiających brygad licencyjnych zostało zlikwidowanych, a w ich miejsce powołano dodatkową brygadę zawodową. W związku z powyższym odłowy rybackie na tym łowisku od dnia 01.06  prowadzone będą od poniedziałku do piątku przez 2 brygady zawodowe.  Wzmożono nadzór nad tymi działaniami. Wszystkie złowione ryby będą zdawane do Magazynu  w Ośrodku Rybackim  w Wierzbicy, który będzie na bieżąco monitorował pracę w/w brygad rybackich.

Wyniki połowów narzędziami pułapkowymi w Zbiorniku Zegrzyńskim w okresie 15.03-28.05.2020

Gatunek

ilść kg

Płoć

810,4

Okoń

93,7

Leszcz m/krąp

663

Leszcz S

117,8

Leszcz D

645,5

Karp

12,3

Sapa

0,2

Karaś posp

3

Lin

57,8

drobnica nt

149

Sandacz*

513

Sum*

311

Boleń

24,5

Szczupak*

137

Tołpyga

131

Pstrąg pt*

4,6

Łącznie

3673,8

*Ryby uwolnione

 

Wyniki połowów narzędziami pułapkowymi w Zbiorniku Zegrzyńskim w okresie 15.03-28.05.2020 (kg)