Okręgowy Młodzieżowy Obóz Wędkarski – Serock 2017r.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  informuje, że planowany jest obóz wędkarski dla dzieci będących członkami Okręgu Mazowieckiego w Ośrodku Szkoleniowo – Edukacyjnym  w miejscowości Serock nad jeziorem Zegrzyńskim. Wiek uczestników obozu – od 13 do 16 lat.

Okres trwania obozu od 5 sierpnia do 12 sierpnia 2017r. Odpłatność od uczestnika wynosić będzie 900zł. (300zł rodzic, 300zł Koło, 300zł Okręg)

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem macierzystych Kół do dnia 23 czerwca na adres: Okręg Mazowiecki PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub e-mailem : sport@ompzw.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o naborze będzie decydowała Komisja młodzieżowa.