Pokrywa lodowa - dot. organizacji zawodów podlodowych - 15 cm!

          Okręgowy Kapitanat Sportowy i Okręgowe Kolegium Sędziowskie przypomina , iż zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część II . 7 . Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Podlodowym PKT 6 ustęp 6.2 .Mówi że : Zawody podlodowe mogą odbyć się na akwenach , których warstwa  lodu wynosi minimum 15 cm grubości. Nie zastosowanie się do w/w zapisu naraża zawodników ,sędziów , organizatorów i obserwatorów na utratę ZDROWIA, a nawet  ŻYCIA .Sędziowie i Organizatorzy nie stosujący się do w/w zapisu , w myśl przepisów zostaną pociągnięci do daleko idącej odpowiedzialności .