Pożegnanie

Działacze i pracownicy Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie ze smutkiem i żalem żegnają wieloletniego działacza – (członek zarządu w latach 2009 r. – 2017 r. , rzecznik dyscyplinarny w latach 2013 r. – 2016 r. , kol. Pawła Antoniego Dębkowskiego.

Pokój jego duszy [*]