Projekt preliminarza budżetowego na 2023 rok do 27.10.2022 r.

Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przypomina o przesyłaniu drogą elektroniczną projektu preliminarza budżetowego na 2023 rok, w  celu weryfikacji przez zespół finansowo- księgowy do odpowiednich jednostek biura w Warszawie, Ostrołęce, Włocławku, w terminie do 27 października 2022 r. Wersję papierową, podpisaną należy dostarczyć do Biura Z.O. do 31.10.2022 r.