Przedłużenie umów na obwody rybackie: Wisła nr 3, Świder nr 1, Jeziorka nr 1, Utrata nr 1, Narew nr 7, Narew nr 8, Orzyc nr 1, Rządza nr 1

Informujemy, że w dniu 19.12.2019 roku w siedzibie Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Warszawa, zostały podpisane - (przedłużone) umowy rybackiego użytkowania następujących obwodów rybackich: Wisła nr 3, Świder nr 1, Jeziorka nr 1, Utrata nr 1, Narew nr 7, Narew nr 8, Orzyc nr 1, Rządza nr 1. Podpisanie umów było możliwe dzięki sumiennemu wywiązaniu się z wcześniejszych umów i prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z założeniami operatów rybackich  w ostatnim piętnastoleciu.