Roczna Ocena Działalności Kół

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 177/2020 Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW z 15 czerwca 2020 r. w sprawie oceny działalności kół za 2020 r. zatwierdzoną Uchwałą Nr 168/Z.O./2020 przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie 29 czerwca 2020 r. 

Punkty z rocznej oceny działalności kół w roku 2020 zostają utrzymane z punktacji z 2019 roku.