Roczna Ocena Działalności Kół - 2022 r.

W dniu 27 lutego 2023 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie podjął uchwałę Nr 136/Z.O./2023 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia „Oceny Działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW” za 2022 rok. Suma punktów zatwierdzona przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW – zgodnie z regulaminem – jest ostateczna i nie podlega dalszym procedurom odwoławczym.

W załączeniu tabela z liczbą punktów, uzyskanych w wyniku nadesłanych i rozpatrzonych odwołań.

Roczna Ocena Działalności Kół - 2022 r.