Spotkanie wiceprezesów ds. sportu, kapitanów sportowych kół i narada sędziów Okręgu Mazowieckiego PZW 2020 r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Warszawie oraz Kolegium Sędziowskie Okręgu Mazowieckiego PZW informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w Przasnyszu przy ul. Klonowej 2, w dniu 11 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 we Włocławku przy ul. Sienkiewicza 15 i w dniu 12 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie OM przy ul. Twarda 42 (2 piętro) odbędzie się:

  1. Spotkanie Wiceprezesów ds. Sportu i Kapitanów Sportowych kół oraz doroczna narada sędziów Okręgu Mazowieckiego PZW podsumowująca działalność sędziowską w 2019 roku.
  2. Szkolenie kandydatów na sędziów dyscyplin wędkarskich (klasa podstawowa
    i okręgowa) zakończone egzaminem teoretycznym.
  3. Egzamin weryfikacyjny sędziów ( lista w załączeniu ). Informujemy, że w przypadku nie stawienia się na egzamin weryfikacyjny lub nie zaliczeniu tego egzaminu sędziowie Ci zostaną pozbawieni licencji sędziego dyscyplin wędkarskich.

I. Porządek spotkań i dorocznej narady sędziów:

Lp.

Przedsięwzięcie

Czas

Prowadzący

1.

Potwierdzanie przybycia uczestników narady.

10.01

do 16.00

Grzegorz Włodarczyk Waldemar Pastusiak

11.01, 12.01

do 9.00

2.

Otwarcie narady.

10.01

16.00-16.10

Wojciech Szubierajski

11.01, 12.01

9.00 - 9.10

3.

Przedstawienie zagadnień dotyczących sportu w kołach.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów za 2019 r.

10.01

16.10- 16.40

Wojciech Szubierajski

Waldemar Grzelak

11.01, 12.01

9.10 - 9.40

4.

Omówienie błędów popełnianych przez sędziów w sporządzaniu dokumentów sprawozdawczych z zawodów. Szkolenie z ZOSW (zmiany ww. zasadach).

10.01

16.40- 17.10

Waldemar Grzelak

Stefan Nargiełło

Waldemar Pastusiak

11.01, 12.01 9.40 - 10.10

5.

Dyskusja.

10.01

17.10- 17.40

Wojciech Szubierajski

Waldemar Grzelak

11.01, 12.01

10.10 - 11.40

6.

Podsumowanie i zakończenie narady.

10.01

17.40- 17.50

Wojciech Szubierajski

11.01, 12.01

11.40 - 11.50

7.

Wydawanie licencji sędziowskich otrzymanych i nie odebranych w 2019 r.

10.01

17.50- 18.10

Grzegorz Włodarczyk Waldemar Pastusiak

11.01, 12.01

11.50 -12.10

II. Porządek egzaminów kandydatów na sędziów klasy podstawowej i okręgowej.

Lp.

Przedsięwzięcie

Czas

Prowadzący

1.

Potwierdzenie przybycia sędziów na egzamin.

10.01

18.10- 18.30

Grzegorz Włodarczyk

Waldemar Pastusiak

11.01, 12.01

12.10 - 12.30

2.

Przywitanie przybyłych, rozpoczęcie szkolenia i weryfikacji

10.01

18.30- 18.35

Wojciech Szubierajski

11.01, 12.01

12.30 - 12.35

3.

Egzamin w celu uzyskania licencji sędziowskiej: sędziów kl. podstawowej i okręgowej oraz egzamin weryfikacyjny

10.01

18.35 - 19.25

Wyznaczona komisja egzaminacyjna

11.01, 12.01

12.35 - 13.25

4.

Sprawdzenie testów egzaminacyjnych

10.01

19.25 - 19.55

11.01, 12.01

13.25 - 13.55

5.

Omówienie wyników egzaminów.

Wydanie karty sędziego praktykanta.

10.01

19.55 - 20.05

Waldemar Grzelak

Waldemar Pastusiak

11.01, 12.01

13.55 - 14.05

UWAGA: Kandydaci na sędziów powinni posiadać:

  1. Niezbędną wiedzę do przystąpienia do egzaminu na sędziego dyscyplin wędkarskich wg Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego. Materiały dostępne są na stronie OM PZW w Dziale Sport: https://ompzw.pl/artykul/pliki-do-pobrania.
  2. Wniosek na sędziego poświadczony przez Prezesa Koła: https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-425.pdf

 

Wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

ds. Sportu i Młodzieży

Wojciech Szubierajski