System Zgłaszania Zawodów Sportowych organizowanych na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW przez Koła i Kluby PZW

   Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie wprowadza udogodnienie dla kół i klubów organizujących zawody w wodach okręgu polegające na elektronicznej rejestracji. Na stronie internetowej okręgu został uruchomiony Box zgłoszeniowy zawodów, w którym uruchomiono wersję testową. W celu udoskonalenia systemu i wyeliminowania błędów wszelkie uwagi należy kierować na adres e-mail : zawody@ompzw.pl. W drugim etapie prac zostanie uruchomiona możliwość zgłaszania zawodników do startu w zawodach organizowanych przez  Okręg Mazowiecki PZW.   

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży