Szkolenie - egzamin dla kandydatów na sędziów dyscyplin wędkarskich

Okręgowe Kolegium Sędziów informuje, że w dniu 06.05.2019 r. (poniedziałek) organizuje dodatkowe szkolenie i egzamin dla chętnych kandydatów na sędziego klasy podstawowej i okręgowej w dyscyplinach wędkarskich. Kandydaci winni się stawić w ww.  terminie w siedzibie Okręgu Mazowieckiego przy ul. Twardej 42, na godzinę 18.00. Ponadto, każdy przystępujący do egzaminu musi posiadać wypełniony komplet dokumentów zgłoszeniowych. Druki można pobrać ze strony internetowej OM https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-425.pdf . Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sport@ompzw.pl