Szkolenie komendantów i strażników SSR Okręgu Mazowieckiego

W dniu 10.02.2018 roku w Serocku siedzibie koła nr 6 odbędzie się szkolenie komendantów i strażników SSR Okręgu Mazowieckiego. Szkolenie będzie prowadził Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, a następnie odbędzie się wykład z udzielania pierwszej pomocy. W związku z powyższym proszę Komendantów Powiatowych oraz Komendantów grup terenowych SSR o podanie telefonicznie ilości chętnych strażników, którzy wezmą udział w szkoleniu do koordynatora szkolenia Szczepana Czerneckiego tel.  (607-437-607), email: szczep67@o2.pl do dnia 5.02.2018 roku z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

 

Plan szkolenia:

8.45-9.00 potwierdzenie listy obecności

9.00-11.30 szkolenie prowadzone przez Komendanta Wojewódzkiego PSR

11.30-12.00 przerwa

12.00-14.00 wykład z udzielania pierwszej pomocy

14.00 zakończenie szkolenia

 

 

                                                                                                                                      z poważaniem

                                                                                                                                  Szczepan Czernecki