Termin składania "Roczne Oceny Działaności Kół" za 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przypomina o składaniu do 10 grudnia 2023 r. następujących dokumentów:

1. Sprawozdania z działalności Koła za 2023 r.  - tabela z objaśnieniami

2. Uzasadnienia do sprawozdania z działalności Koła

3. Sprawozdanie z wycieczki

4. Ankieta w sprawie młodzieży za 2023 r.

5. Harmonogram dostarczania dokumentów do Biura Okręgu Mazowieckiego.