VI Zjazd Delegatów OM PZW – Koła OM PZW

Informujemy, iż zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu PZW z 15.03.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 45/2021 Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie  – w sprawie zwołania VI Zjazdu Delegatów oraz terminów prac przygotowawczych, materiały dla Delegatów zostały wysłane Pocztą Polską (listem poleconym) oraz pocztą elektroniczną do Zarządów Kół.

Przypominamy, że wysłany plik jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.