Wiosenne zarybianie - Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie 2019 r.